Societat musical

SOCIETAT PROTECTORA MUSICAL "LA LIRA" D´ ALFARP

C/ Raval del Cor de Jesús, 6 (A/. Joan Miquel)
ALFARP - 46197 VALENCIA