L’Associació Musical Verge de l’Ermitana torna a la nova “normalitat”

Amb motiu de l’inici del nou curs escolar 2020-21 a l’Associació Musical Verge de l’Ermitana han tornat a la batejada com a nova normalitat. I això significa que han iniciat el curs a l’escola de música i han tornat als assajos de la banda de música.

La escola de música ha iniciat les classes el dilluns 14 de setembre. Per a fer-ho s’han incorporat les mesures de protecció indicades per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Les classes de solfeig es desenvolupen a l’aula d’assaig de la banda de música. Per a fer-ho s’han instal·lat dos mampares que separen l’alumnat del professorat i cada alumne té una separació d’1,5 metres.

Les clases d’instrument també es desenvolupen de forma segura amb la separació per mitjà de mampares entre professorat i alumnat. Cal dir que tant el professorat com l’alumnat accedeix a l’aula corresponent amb la mascareta posada i se la lleva quan tot està preparat per a iniciar la classe.

En el cas de les clases de piano tant la professora com l’alumna i l’alumne tenen la mascareta posada en tot moment.

I finalment la banda de música ha començat la setmana passada els assajos. Per a fer-ho s’ha traslladat a la planta baixa del centre sociocultural, cedit per la regidoria de cultura de l’Ajuntament. Així, fins a nova ordre tots els divendres entre les 22 hores i les 00 hores la banda de música torna a fer música.

Per tal de garantir la ventilació constant, condició indispensable per mantenir les mesures de seguretat, assagen amb les finestres obertes, raó per la qual s’escoltarà millor l’assaig. A més, per accedir-hi cada músic s’ha de prendre la temperatura i només es treu la mascareta quan ja està segut al seu lloc i ha de tocar. En els descansos s’han de posar de nou la mascareta si es vol parlar amb el company.