Subvencions destinades a escoles de Música i escoles de Música i Dansa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

S’ha publicat la resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions destinades a escoles de Música i escoles de Música i Dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és d’11.269.177,20€, que es finançarà a càrrec dels crèdits del capítol IV del programa 422.40, línia pressupostària S1576 dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.

El punt d’accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=230

El termini de justificació finalitza el pròxim 24 de maig.

Adjuntem publicació. Conv. Escoles GVA