Convocatòria oberta per a la campanya “Retrobem la nostra música” 2019 de la Diputació de València

València,

Nova edició de la campanya “Retrobem la nostra música” que fica en marxa la Diputació de València per tal d’oferir subvencions a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament d’activitats culturals. A aquesta convocatòria de 2019 poden presentar-se societats musicals, agrupacions corals, orquestres de pols i pua, grups de tabal i dolçaina, grups de dansa i rondalles.

Les Societats Musicals que decidisquen optar a aquestes subvencions hauran de destinar l’import de les mateixes a algun dels següents apartats: concerts, ajudes a les escoles de educands, ajuda per a l’adquisició de partitures per al Certamen Provincial, i ajudes per a la realització d’un concert fora de la província de València per als guanyadors del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València.

El termini de presentació de sol·licituds començarà demà dia 10 d’abril i s’estendrà fins el 6 de maig de 2019.

Les sol·licituds es realitzaran a través del formulari oficial, que inclourà la declaració responsable que l’entitat no incompleix cap de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari, previstes en l’art. 13 LGT i en l’art. 6 de l’Ordenança General de Subvencions, a més de la documentació pertinent segons la modalitat per a la que es sol·licite l’ajuda.

Documentació

Descarrega l’anunci de la convocatòria. [PDF]