Oberta la convocatòria de subvencions per a l’adquisició i reposició d’instruments de l’Institut Valencià de Cultura

Publicada una nova convocatòria de subvencions per part de l’Institut Valencià de Cultura destinada a l’adquisició i la reposició d’instruments musicals per part de les societats musicals per a l’exercici 2021.

Les ajudes es concediran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a adquisicions durant els mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 13 de abril 2021.

Presentació de sol·licituds

Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des del següent URL: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l’entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

Documentació

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions destinades a l’adquisició i reposició d’instruments musicals, durant els mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021