Resolució per la qual es concedeixen les ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals

Hui, l’Institut Valencià de Cultura ha publicat la resolució per la qual es concedeixen les ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals per part de les societats musicals per un import total de dos-cents quince mil euros (215.000,00 €), segons els beneficiaris i beneficiàries que s’especifiquen en el document que adjuntem.

Resolució.

La informació completa pot trobar-se en la web de l’Institut Valencià de Cultura.