Comarques

La FSMCV posa en marxa la campanya d’activitats comarcals

Un any més, les societats musicals federades participaran en les diferents activitats que es van a organitzar en el marc de la campanya d’Activitats Comarcals. Al llarg de l’any es portaran a terme projectes formatius, musicals, participatius, etc l’objectiu dels quals és la interrelació de les societats musicals d’una mateixa comarca.

Comença la campanya d’activitats comarcals 2013

La Junta Directiva de la FSMCV ha publicat les bases d’una nova convocatòria de la campanya d’activitats comarcals. 
 Durant 2013 se subvencionaran projectes com jornades de formació, activitats de participació, comunicació i integració social, activitats d’interpretació no competitives, gales, certàmens, concursos… l’objectiu dels quals siga interrelacionar les societats musicals d’una mateixa comarca. 


La FSMCV inicia la campanya d’activitats comarcals 2012

La FSMCV ha engegat la campanya d’Activitats Comarcals, que inicialment havia quedat posposada davant les dificultats econòmiques. La Campanya de 2012 consistirà en la realització de dues activitats de caràcter formatiu que s’organitzaran en les tres províncies.

La FSMCV llança una nova campanya d’activitats comarcals

Durant 2011 se subvencionaran projectes com jornades de formació, trobades d’escoles de música, festivals de bandes juvenils, etc. l’objectiu de les quals siga interrelacionar les societats musicals d’una mateixa comarca.

La FSMCV inicia una nova campanya d’activitats comarcals

La Junta Directiva de la FSMCV ha marcat els criteris que regiran la campanya d’activitats comarcals 2010. Una campanya en la qual podran programar-se, a més d’iniciatives comarcals, projectes intercomarcales i fins i tot provincials.