Comarques

La FSMCV llança una nova campanya d’activitats comarcals

Durant 2011 se subvencionaran projectes com jornades de formació, trobades d’escoles de música, festivals de bandes juvenils, etc. l’objectiu de les quals siga interrelacionar les societats musicals d’una mateixa comarca.

La FSMCV inicia una nova campanya d’activitats comarcals

La Junta Directiva de la FSMCV ha marcat els criteris que regiran la campanya d’activitats comarcals 2010. Una campanya en la qual podran programar-se, a més d’iniciatives comarcals, projectes intercomarcales i fins i tot provincials.