Convocatories

CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LA MÚSICA VALENCIANA PER A MITIGAR L’IMPACTE DE LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID19

La crisi sanitària de la COVID19 ha afectat greument el sector cultural, i més específicament a l’àmbit de la música i al règim de funcionament de les nostres societats musicals. Les mesures sanitàries establides per les diferents administracions han limitat l’activitat musical sensiblement. Una paràlisi obligatòria que dificulta seriosament la supervivència del teixit associatiu i […]