Convocatories

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València a societats musicals «Excel·lent Música de Banda» 2020

La Diputació de València aprova l’acord de resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València a societats musicals «Excel·lent Música de Banda» 2020. El termini de la justificació de les subvencions finalitzarà el dia 5 de novembre de 2020. Atès que les peticions que es relacionen compleixen amb […]

Convocatòria de subvencions a Entitats sense ànim de lucre de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, Anualitat 2020

A/A. Societats Musicals federades de la província d’Alacant. La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el 12 de febrer de 2020, va aprovar la “Convocatòria de subvencions a Entitats sense fi de lucre de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, Anualitat 2020”, conformement a les següents bases: […]

Convocatòria pública de subvencions 2020 per al desenvolupament de projectes culturals.

A/A. Societats Musicals federades de la província d’Alacant. Extracte de la resolució de 13 de febrer de 2020 de la regidora-delegada de cultura de l’ajuntament d’Alacant, per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions 2020 per al desenvolupament de projectes culturals. Adjuntem publicació: Acts Culturales – BOP Alicante-1

XLIII Certamen Provincial de Bandes de Música de la provincia de Castellón

Convocatòria del XLIII Certamen Provincial de Bandes de Música dependents de les Societats Musicals Federades de la província de Castelló, corresponent a l’any 2020. PRIMER. Beneficiaris: Societats Musicals Federades de la Província de Castelló. SEGON. Finalitat: Foment de les activitats musicals. TERCER. Bases reguladores: Les bases reguladores de la present convocatòria han sigut aprovades mitjançant […]

Resolució Retrobem

Resolución Retrobem 2019: Escola d’educands BOP.v- Res. Escola d’educands Resolución Retrobem 2019: Concerts de banda BOP.V- Res. Concerts Banda Resolución Retrobem 2019: Concerts d’orquestra BOP.V- Res. Concerts Orquestra Resolución Retrobem 2019: Concerts de cor BOP.V- Res. Concert de Cor Resolución Retrobem 2019: Adquisició de partitures BOP.V- Adquisición de partituras y conciertos fuera de la CV

Bases del XLIII Certamen Provincial de Bandes de Música, any 2020

Extracte acordo Junta de Govern de Diputació de Castelló 4 de febrer de 2020 subvencionis entitats privades sense ànim de lucre, accions innovadores ocupació, emprenedoria i promoció econòmica Publicació: BOP Castellón – acciones innovadoras empleo 00503-2020 BOP Castellón – Certeman Provincial 00495-2020

134 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València 2020

CONVOCATÒRIA de la 134 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València 2020 a celebrar els dies 15, 16, 18 i 19 de juliol de 2020. El termini de presentació d’inscripcions comprendrà del dia 27 de gener al dia 7 de febrer, tots dos inclusivament, de l’any 2020. Adjuntem publicacions BASES CERTAMEN […]