Subvencions i ajudes

La Conselleria d’Educació convoca les subvencions destinades a escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre 2019

El termini per a les escoles inscrites en el Registre de Centres Docents a data de la publicació d’aquesta convocatòria finalitza el 20 de febrer. En el cas de les escoles inscrites en el Registre de Centres Docents amb posterioritat a la publicació de la resolució de convocatòria en el DOGV, el termini anirà del 25 març al 9 de maig.