Publicacions

I Trobada d’Escoles de Música de la Comunitat Valenciana

Ponències i conclusions de la I Trobada d’Escoles de Música de la Comunitat Valenciana celebrada al Puig (València) el 8 i 9 d’abril de 1995, i de les II Jornades sobre SSMM de la Comunitat Valenciana celebrades a Alacant el 29 i 30 d’abril de 1995.