Projectes

La Junta Directiva de la FSMCV realitza la seua gestió desenvolupant diversos projectes. Els projectes són presentats a la Junta Directiva normalment per algun dels seus membres i en ella són debatuts i aprovats. Després d’aquesta aprovació, s’inclouen dins del Registre de Projectes creat al 2006.

La Junta assigna un responsable per a cada un d’ells i aquest forma un grup de treball en què poden formar part altres directius, membres de la estructura federal, empleats, personal extern, etc.

Registre de Projectes 2020
Projecte BIC