Millora de la competència TIC en els centres educatius de la FSMCV

Inscripció tancada
Professorat de les escoles de música i dels centres autoritzats de les Societats Musicals Federades a la FSMCV
30 hores
40
12/01/2020 23:59
27/01/2020 - 30/03/2020
Del 27 de gener al 30 de març
On line
Curs on line
()

Objectiu

L’objectiu del curs  és la millora en la competència TIC a l’aula de música a partir de propostes, estratègies i recursos que permeten la millora sistemàtica proporcionant eines útils metodològicament a l’aula.

 • Aconseguir els coneixements i les habilitats bàsiques per a estimular la curiositat tot fomentant la motivació.
 • Generar recursos i elaborar materials de desenvolupament curricular d’educació musical.
 • Aconseguir la implantació normalitzada de les TIC com a eines facilitadores de la creativitat lligada a l’experiència de fer música.

Contingut

 • Introducció a la plataforma Moodle.
 • Creació d’un Blog per a la seua utilització a l’aula.
 • Tipologia d’arxius i formats més habituals: àudio, MIDI i vídeo.
 • Edició d’àudio i vídeo.
 • Compartir recursos en Internet: Youtube, Goear, Dropbox...
 • Necessitat d’estructures formals per a la creació musical.
 • Harmonització bàsica, utilització d’estils adients i eines de creació musical on line.
 • Elaboració de materials d’aula.

Professorat

Jesús Debón Alcodori:

Compositor, pianista acompanyant i autor de gran part de les propostes musicals que acompanyen els llibres de text en educació infantil i primària a la Comunitat Valenciana. Professor amb molta experiència en la formació del professorat d'educació musical.


Remigi Morant Navasquillo (Universitat de València):

Doctor en Educació (Didàctica de la Música) i Professor del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical de la Universitat de València. Ha sigut Assessor d'Educació Musical de la Xarxa de CEFIRE durant 15 anys i dirigit diferents escoles i bandes de música valencianes.Condicions

CONDICIONS GENERALS:

El curs està organitzat per la FSMCV.

Amb posterioritat al mateix es farà lliurament de diploma acreditatiu.

A més, els assistents al curs que siguen professors de centres autoritzats, conservatoris, escoles de música i centres d'ensenyament primari o secundària de la Comunitat Valenciana, o graduats que estiguen inscrits en alguna de les borses de treball de la Conselleria d'Educació, obtindran una certificació emesa per la Conselleria d'Educació.

Les places es concediran per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en la FSMCV.


FORMA DE PAGAMENT:

El curs té un cost de 30 euros en concepte de matrícula, material i emissió de certificat.

Una vegada finalitzat el termini d'inscripció es comunicarà als sol·licitants si han sigut admesos o no.

Els participants seleccionats tindran un termini de 3 dies des de la comunicació, per a la realització de la transferència bancària en el número de compte que la FSMCV li comunicarà i per a l'enviament de còpia del resguard bancari a través del correu electrònic centredestudis@fsmcv.org

Organitza

Centre d'Estudis de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana