Plantejant projectes Erasmus per als centres educatius de la FSMCV

Iniciat
Professorat de les escoles de músic ai del centres autoritzats de la Comunitat Valenciana
20 hores
20
08/01/2020 23:59
18/01/2020 - 08/02/2020
Dissabtes 18 i 25 de enero i 1 i 8 de febrer de 2020
De 9:00 h a 14:00 h
CEIP 9 d'Octubre d'Alcàsser
C/ Extensió Agrària, 11, Alcàsser, Valencia
- 46290 ()

Objectiu

1. Aprendre a elaborar un projecte amb èxit

2. Conèixer les fites i cicle de vida del projecte

3. Conèixer estratègies per a la gestió administrativa i comptable dels projectes Erasmus+ KA1 y KA2; Mobility Tool+.

4. Conèixer ferramentes per a la comunicació amb els socis del projecte

5. Aprendre sobre la justificació d’un projecte Erasmus+ KA1 i KA2

Contingut

1. El cicle de vida del projecte. Consells pràctics

2. Claus per a la gestió de projectes

2a. Coordinació d'activitats i gestió presupuestària

2b. Mobility Tool+; què és, per a qué serveix i com utilitzar-la

2c. Mobilitats: qué fer abans, durant i després

2d. Monitorització

3. Selecció de socis

3a. La comunicació amb els socis

3b. Recomanacions: què fer i què evitar

4. Justificació d'un projecte Erasmus+

4a. Claus per a la difusió i explotació

4b. Consells pràctics

Professorat

Elizabeth Carrascosa Martínez

Profesora de la Universitat de València. Ha impartit nombrosos cursos de formació en aquesta temàtica a la xarxa de centres de la Conselleria d'Educació.

Condicions

CONDICIONS GENERALS:

  • Amb posterioritat al mateix es farà lliurament de certificat de participació per part de la FSMCV.
  • A més, els assistents al curs que siguen professors de centres autoritzats, conservatoris, escoles de música i centres d'ensenyament primari o secundària de la Comunitat Valenciana, o graduats que estiguen inscrits en alguna de les borses de treball de la Conselleria d'Educació, obtindran una certificació emesa per la Conselleria d'Educació.
  • La no assistència, com a mínim, al 85% de les hores presencials del curs no donaràn dret a l'obtenció de les certificacions corresponents.
  • Les places es concediran per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en la FSMCV.


FORMA DE PAGAMENT:

  • El curs té un cost de 30 euros en concepte de matrícula, material i emissió de certificat.
  • Una vegada finalitzat el termini d'inscripció es comunicarà als sol·licitants si han sigut admesos o no.
  • Els participants seleccionats tindran un termini de 3 dies des de la comunicació, per a la realització de la transferència bancària en el número de compte que la FSMCV li comunicarà i per a l'enviament de còpia del resguard bancari a través del correu electrònic centredestudis@fsmcv.org.

Organitza

El Centre d'Estudis de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana