Plantejant projectes Erasmus per als centres educatius de la FSMCV

Inscripció oberta
Professorat de les escoles de música i dels centres autoritzats de les Societats Musicals de Federades a la FSMCV
8 hores
35
23/04/2021 23:59
15/05/2021 - 15/05/2021
Dissabte 15 de maig de 2021
10,00 h - 14,00 h / 16,00 h - 20,00 h
Castell d'Alaquàs
Carrer Pare Guillem, 2
- 46970 ()

Objectiu

1.- Aprendre a elaborar un projecte amb èxit.

2.- Conèixer les fites i cicle de vida del projecte.

3.- Conèixer estratègies per a la gestió administrativa i comptable dels projectes Erasmus+ KA1 y KA2; Mobility Tool+.

4.- Conèixer ferramentes per a la comunicació amb els socis del projecte.Aprendre sobre la justificació d'un projecte Erasmus+ KA1 i KA2

Contingut

1.- El cicle de vida del projecte. Consells pràctics.

2.- Claus per a la gestió de projectes

 1. Coordinació d’activitats i gestió pressupostària
 2. Mobility Tool+: què és, per a qué serveix i com utilitzar-la
 3. Mobilitats: què fer abans, durant i després
 4. Monitorització

3.- Selecció de socis

 1. La comunicació amb els socis
 2. Recomanacions: què fer i què evitar.

4.- Justificació d'un projecte Erasmus+

 1. Claus per a la difusió i explotació
 2. Consells pràctics.

Professorat

Elizabeth Carrascosa Martínez

Doctora en educació musical per la Universitat Estatal de Campinas (UNICAMP), São Paulo, el Brasil. Ha sigut coordinadora pedagògica d'un dels projectes socioculturals més importants d'Amèrica Llatina, el Projecte Guri de l'estat de São Paulo.

Posseeix més de quinze anys d'experiència en educació musical de 0 a 12 anys. Ha impartit cursos de formació per a professors a Espanya, els Estats Units i el Brasil. Ha exercit com a Professora Visitant a Connecticut (els EUA).

Ha rebut una beca del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació i de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (MAEC-AECID) per a una estada predoctoral i una beca del Ministeri d'Educació per a una Estada Professional al Regne Unit. Des de 2014 coordina els projectes Erasmus+ del CEIP 9 d’Octubre d'Alcàsser. Actualment és professora associada del departament de Didàctica de l'expressió musical, plàstica i corporal de la Universitat de València i assessora tècnica docent de la Subdirecció General de Coordinació i Normalització de processos en Educació de la Conselleria d'Educació, cultura i esport de la Generalitat Valenciana. A més, és responsable de l'àrea de didàctica de l'expressió musical del Congrés Internacional Multidisciplinari d'Investigació Educativa- CIMIE, traductora de l'International Journal of Music Education- Research de la International Society for Music Education (ISME) i experta avaluadora de projectes europeus Erasmus+ per al Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE).

Condicions

CONDICIONS GENERALS:

 • Amb posterioritat al mateix es farà lliurament de certificat de participació per part de la FSMCV.
 • A més, els assistents al curs que siguen professors de centres autoritzats, conservatoris, escoles de música i centres d'ensenyament primari o secundària de la Comunitat Valenciana, o graduats que estiguen inscrits en alguna de les borses de treball de la Conselleria d'Educació, obtindran una certificació emesa per la Conselleria d'Educació.
 • La no assistència, com a mínim, al 85% de les hores presencials del curs no donaràn dret a l'obtenció de les certificacions corresponents.
 • Les places es concediran per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en la FSMCV.


FORMA DE PAGAMENT:

 • Una vegada finalitzat el termini d'inscripció es comunicarà als sol·licitants si han sigut admesos o no.

Organitza

El Centre d'Estudis de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana