Temps de creativitat: La creació musical com espai d'aprenentatge

Inscripció tancada
Professorat de les escoles de música i dels centres autoritzats de les Societats Musicals de Federades a la FSMCV
20 hores
30
16/02/2020 23:59
29/02/2020 - 04/04/2020
29 de febrer, 7 y 28 de març i 4 d'abril de 2020
9 h a 14 h
Aula MUSICLAB CR209 (IES Arabista Ribera de Carcaixent)
Cami del Realengo, s/n
- 46740 ()

Objectiu

L'objectiu d'aquest curs és la formació del professorat d'educació musical per a la competència en la creació musical col·laborativa mitjançant eines digitals a través de la metodologia ABCAC. Aprenentatge basat en la creació artística col·laborativa

Contingut

- Introducció a la metodologia ABCAC Aprenentatge basat en la creació artíística col·laborativa

- Eines digitals per a la creació

- Requisits tècnics per a la seua posada en funcionament.

- Generació de recursos sonors propis: llibreries i instruments VST

- Aportacions des de la creativitat.

- Propostes metodològiques.

Professorat

Adolf Murillo (Universitat de València)

Condicions

CONDICIONS GENERALS:

El curs està organitzat per la FSMCV.

Amb posterioritat al mateix es farà lliurament de diploma acreditatiu.

A més, els assistents al curs que siguen professors de centres autoritzats, conservatoris, escoles de música i centres d'ensenyament primari o secundària de la Comunitat Valenciana, o graduats que estiguen inscrits en alguna de les borses de treball de la Conselleria d'Educació, obtindran una certificació emesa per la Conselleria d'Educació.

Les places es concediran per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en la FSMCV.


FORMA DE PAGAMENT:

El curs té un cost de 30 euros en concepte de matrícula, material i emissió de certificat.

Una vegada finalitzat el termini d'inscripció es comunicarà als sol·licitants si han sigut admesos o no.

Els participants seleccionats tindran un termini de 3 dies des de la comunicació, per a la realització de la transferència bancària en el número de compte que la FSMCV li comunicarà i per a l'enviament de còpia del resguard bancari a través del correu electrònic centredestudis@fsmcv.org

Organitza

Centre d'Estudis de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana