Jornada “El pagament als músics: una proposta de solució”

Presentació de la Jornada

[PDF] Presentació de la Jornada “Els pagaments als músics”
Presentació a càrrec de l’àrea econòmic-jurídica de la FSMCV

Passos a seguir

[PDF] Passos a seguir per a l’aplicació de la Llei del Voluntariat a les Societats Musical

Documentació i models

[PDF] Sol·licitud d’Inscripció en el Registre d’Entitats del Voluntariat

[DOC] Estatuts voluntariat i certificat assembleari

[DOC] Compromís de permanència i activitat voluntària

[DOC] Model d’Acreditació

[DOC] Modelo d’Acreditació Compliment LOPDCP

[DOC] Model de Rebut Justificatiu Compensació Despeses Músics

Legislació

[DOC] Llei del Voluntariat de la Generalitat Valenciana

[PDF] Decret 40/2009 Reglamento Llei del Voluntariat de la Comunitat Valenciana