Documentació Escoles

JORNADES "CAP A UN NOU MODEL D'ESCOLES DE MÚSICA"
			
			11 de juny de 2016: Almoradí			
			18 de juny de 2016: Alaquàs			
			25 de juny de 2016: Benicàssim

DECRET 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les escoles de música de la Comunitat Valenciana.

Tràmit i sol·licitud per a la inscripció d’una escola en el Registre de Centres Docents.

II Trobada d’Escoles de Música. Jornada de networking per a professors i directius d’escoles de música. Nov. 2012. Documentació

2012 II Trobada d’Escoles de Música