Documentació FSMCV

Documentación FSMCV

Manual de directives.

Sobre el funcionament econòmic-administratiu en les estructures comarcals

Portal de Transparència

Documentació ALTA de una societat musical en la FSMCV (1. Solicitud, 2. Relació JD, 3. Relació components y 4. Model de declaració responsable)

Reglaments

Nou Reglament de Certàmens

Solicitud músics en plantilla en virtud del dret de formació

Nou Reglament de Persones Relacionades amb la Federació

Altra documentació:

Decret sobre la interpretació de l’Himne Nacional espanyol.

Documentació d’Assemblees i Jornades realitzades per la FSMCV

Conclusions de les Jornades informatives sobre la Llei del Voluntariat i criteris davant una inspecció de treball