Documentació FSMCV

Documentación FSMCV

ESTATUTS de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Organigrama de estructura federal (Junta Directiva y Presidents Comarcals)

Manual de directives.

Sobre el funcionament econòmic-administratiu en les estructures comarcals

Portal de Transparència

Documentació ALTA de una societat musical en la FSMCV (1. Solicitud, 2. Relació JD, 3. Relació components y 4. Model de declaració responsable)

Reglaments

Nou Reglament de Certàmens

Solicitud músics en plantilla en virtud del dret de formació

Nou Reglament de Persones Relacionades amb la Federació

Explicació nous reglaments

Altra documentació:

Decret sobre la interpretació de l’Himne Nacional espanyol.

Documentació d’Assemblees i Jornades realitzades per la FSMCV

Conclusions de les Jornades informatives sobre la Llei del Voluntariat i criteris davant una inspecció de treball