Òrgans de govern

Tal com defineix la Llei d’Associacions, l’òrgan suprem de govern de la Federació és l’Assemblea General de Socis. L’òrgan d’administració i representació és la Junta Directiva. La Junta Directiva està formada per:

  • President
  • Vicepresident primer
  • Vicepresident segon (és el President de la Societat Musical en què se celebra l’Assemblea anual)
  • Secretari General-Tresorer
  • 15 vocals

Que són triats democràticament en les Assemblees Generals per mandats de quatre anys.

Junta Directiva
Pedro Rodríguez Navarro
President
Remigi Morant Navasquillo
Vicepresident 1er
Luis Vidal Domínguez
Secretari General

 

Vocals
Lourdes Gavilá Ana
Vocal
Coro Ferrer Ribera
Vocal
Daniela González Almansa
Vocal
Manuel Esbrí Forner
Vocal
MªJosé Mira Galvañ
Vocal
Manuel Muñoz Pérez
Vocal
Amparo Máñez Olivares
Vocal
Vicente Cerdà García
Vocal
Juan Carlos Alfonso Picó
Vocal
María Olmo Moreno
Vocal
MªJosé Hernández Micó
Vocal
Lute Fernández Lozano
Vocal
Mª Ángeles Durán Uroz
Vocal
Sara Sanjuán Ortis
Vocal

Són membres també de la Junta Directiva els tres Presidents Provincials: un per cada província de la Comunitat Valenciana. Estos són triats per cada un dels tres Comités Provincials existents. Els Comités Provincials estan formats per tots els Presidents Comarcals corresponents a la seua província.

Presidents Provincials
Ramón Más Soler
Pres. Prov. Alacant
Juan Bautista Monroig Reinat
Pres. Prov. Castelló
Vicente Cerdá García
Pres. Prov. València

Són part també de l’estructura federativa trenta Presidents Comarcals que són triats directament en cada comarca per les SSMM de la mateixa. Les Societats que configuren cada comarca poden veure’s en la secció corresponent d’esta pàgina web. Cada any es reuneixen una vegada tots els Presidents Comarcals, Provincials i Junta Directiva en el Consell Intercomarcal. Les seues funcions poden consultar-se en els Estatuts de la Federació. Esta reunió constitueïx una jornada de treball per a posar en comú els treballs de tota l’estructura federativa. (Veure llistat de Presidents Comarcals).

Presidents Comarcals

Alacant

José Miguel Pascual Belvis
Alcoià-Comtat
Pablo Morales Esclapés
L’Alacantí
Vicent Galvay Merí
La Foia de Castalla
Manuel Gavilá Morera
Marina Alta
José Miguel Berenguer Llorca
Marina Baixa
Leandro R. Vilató Martínez
Vega Baixa
Juan Carlos Alfonso Picó
Vinalopó

Castelló

Mari Pepa Colomina Gomis
Alt Palància
José Manuel Segarra Doménech
Baix Maestrat
Iván Escorihuela Sales
Els Ports – Alt Maestrat
David Palanques Marimón
L’Alcalatén – Alt Millars
Jorge Gil Trilles
Plana Alta
José Antonio Torres Miravet
Plana Baixa

València

Fina Gómez Monteagudo
Camp de Morvedre
Francisco José Aigües Torres
Camp de Túria
Mª José Carbonell Cabrera
Canal de Navarrés
Ricardo Sales Ballester
Foia de Buñol
Joan Bocanegra Fernández
Horta Nord
Vicente Lluna Taverner
Horta Sud
Joaquín Martínez Planells
Ciutat de València
Roberto Escobar Honrubia
La Costera
Josefa Tarrasó Giner
La Safor
Juan Cháfer Benet
La Vall d’Albaida
Fermín Cañete Rodríguez
Els Serrans
Antoni Aliaga Tortajada
Ribera Alta
Guillermo Colecha Coves
Ribera Baixa
Javier Martínez Vega
Terra del Vi
Diamar Ramón Martínez
Vall de Càrcer
Anna Campos Alemany
Vall dels Alcalans
Elvira Piera Tejedor
Vall d’Aiora

La Comarca és l’estructura Federal més pròxima a les SSMM i manté reunions periòdiques (cada mes, dos mesos, tres mesos… segons comarques) en les que es proporciona informació directa a les SSMM sobre la pròpia Federació i sobretot el que succeïx en la vida musical valenciana: subvencions, convocatòries, relacions entre Societats, etc.

En la Federació existeix a més una Junta de Govern –formada per un reduït nombre de directius- que prepara les reunions de la Junta Directiva i atén assumptes urgents.