agenda federal València,

Entrevista a Leandre Escamilla, director artístic de Xarxa Teatre

Leandre Escamilla és director artístic de Xarxa Teatre, la companyia de teatre que ha dut a terme els espectacles de les celebracions del 50 aniversari de la Federació en els actes duts a terme a Castelló, Alacant, i València.