Segell Discogràfic

Com editar un CD sota el segell discogràfic de la FSMCV

Produir un àlbum físic o digital, així com un o diversos singles sota el segell discogràfic de la FSMCV “FSMCV PRODUCCIONS” és molt senzill i té molts beneficis per a les Societats Musicals. Destaquem alguns d’ells:

  1. Seguretat jurídica
  2. Reconeixement d’Autors, Directors i Músics participants.
  3. Distribució digital i/o física de l’àlbum o singles.
  4. Participació en els resultats econòmics derivats de la explotació de l’àlbum o single, així com en els drets que es recapten mitjançant l’entitat de gestió AGEDI.
  5. Repercussió positiva en la imatge de la Societat Musical.

¿Què necessitem?

Amb una antelació mínima de tres mesos des de la data de publicació de l’àlbum o single, haureu d’enviar a  p.intelectual@fsmcv.org els següents documents:
1.- Acord de la Junta Directiva pel qual s’aprova la realització del projecte fonogràfic o audiovisual.
2.- Memòria explicativa del projecte fonogràfic o audiovisual, que incloga:

  1. Origen i finalitat del projecte.
  2. Títol de les obres musicals interpretades i nom de l’autor.
  3. Nom complet de l’agrupació musical o agrupacions musicals participants.
  4. Nom del Director o Directors participants.

Una vegada rebuts, la Comissió de Propietat Intel·lectual de la FSMCV procedirà a l’estudi i valoració del projecte. Després, ens posarem en contacte amb la Societat Musical per comunicar-li la decisió de la Comissió.

 

Publicacions