Segell Discogràfic

El segell FSMCV PRODUCCIONS, que es troba a la disposició de totes les societats musicals federades, serveix d’instrument idoni per a la publicació i millor divulgació de les interpretacions registrades en qualsevol suport de totes aquelles agrupacions musicals que componen el seu col·lectiu, amb la fi última de potenciar i promocionar l’important patrimoni cultural sorgit en el si de les mateixes i, en particular, contribuir a una adequada gestió, administració i conservació del seu repertori interpretatiu, incloent la protecció i gestió dels drets de propietat intel·lectual que es deriven en la seua explotació primària i secundària, tant analògica com a digital.

Són ja vàries les societats musicals que ho han utilitzat en els seus enregistraments, obtenint amb açò nous ingressos procedents dels drets de propietat intel·lectual dels seus CD’s i DVD’s, sota la gestió dels serveis de la FSMCV. A més, com a novetat del servei s’ha conveniat amb els estudis d’enregistrament de major implantació amb la finalitat de col·laborar en els projectes fonogràfics sorgits en el nostre col·lectiu.

Per a una major divulgació de la vostra música no dubteu a contactar amb els serveis de propietat intel·lectual, a través del correu electrònic: p.intelectual@fsmcv.org. La FSMCV arreplegarà sota el seu segell discogràfic l’edició i legalització del CD, i s’encarregarà de donar-ho d’alta en el registre d’AGEDI a l’efecte d’una adequada gestió dels drets.

Com editar un CD sota el segell discogràfic de la FSMCV

Produir un àlbum físic o digital, així com un o diversos singles sota el segell discogràfic de la FSMCV “FSMCV PRODUCCIONS” és molt senzill i té molts beneficis per a les Societats Musicals. Destaquem alguns d’ells:

  1. Seguretat jurídica
  2. Reconeixement d’Autors, Directors i Músics participants.
  3. Distribució digital i/o física de l’àlbum o singles.
  4. Participació en els resultats econòmics derivats de la explotació de l’àlbum o single, així com en els drets que es recapten mitjançant l’entitat de gestió AGEDI.
  5. Repercussió positiva en la imatge de la Societat Musical.

¿Què necessitem?

Amb una antelació mínima de tres mesos des de la data de publicació de l’àlbum o single, haureu d’enviar a  p.intelectual@fsmcv.org els següents documents:
1.- Acord de la Junta Directiva pel qual s’aprova la realització del projecte fonogràfic o audiovisual.
2.- Memòria explicativa del projecte fonogràfic o audiovisual, que incloga:

  1. Origen i finalitat del projecte.
  2. Títol de les obres musicals interpretades i nom de l’autor.
  3. Nom complet de l’agrupació musical o agrupacions musicals participants.
  4. Nom del Director o Directors participants.

Una vegada rebuts, la Comissió de Propietat Intel·lectual de la FSMCV procedirà a l’estudi i valoració del projecte. Després, ens posarem en contacte amb la Societat Musical per comunicar-li la decisió de la Comissió.

 

Publicacions

CD 4 Música a la llum: «FORMES DIVERSES»

Director: Carlos Ramón – Pérez. Obras SCHERZO núm 6 / de Perfecto Artola (1904-1992). MARIOLA, simfonia per a banda op.43 / de José Carbonell (1890-1957). Allegro. Allegio brioso. Adagio. Prestissimo. ODISEA GITANA, cuadro sinfónico (1927) / de José Goterris (1873 – 1930). ECOS LLEVANTIS, peça simfònica / de Antonio Palanza (1870 – 1933). HORAS Y […]

CD 22 Música Per Al Poble De Sant Joan Vol. 1/

Directors:
Joan A. Espinosa Zaragoza – Director titular y artístico de la sociedad musical La Paz.
Rodrigo Calzada Peña – Director Orfeón San Juan.
José Rubén Rubio Díaz – Director Grupo de Metles de la sociedad musical La Paz.