Notícies

EL NOSTRE SEGELL EDITORIAL CONTINUA CREIXENT: Publicació de les obres guanyadores de la “V Edició del Concurs de Composició Didàctica de la Província d’Alacant per a Banda de Música”: Després de 20 mesos de marxa, el nostre jove segell editoral “FSMCV EDICIONS” incorpora dues noves composicions al seu fons editorial, en concret aquestes són: 1. EL […]

Convocatòria de subvencions a Entitats sense ànim de lucre de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, Anualitat 2020

A/A. Societats Musicals federades de la província d’Alacant. La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el 12 de febrer de 2020, va aprovar la “Convocatòria de subvencions a Entitats sense fi de lucre de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, Anualitat 2020”, conformement a les següents bases: […]

Convocatòria pública de subvencions 2020 per al desenvolupament de projectes culturals.

A/A. Societats Musicals federades de la província d’Alacant. Extracte de la resolució de 13 de febrer de 2020 de la regidora-delegada de cultura de l’ajuntament d’Alacant, per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions 2020 per al desenvolupament de projectes culturals. Adjuntem publicació: Acts Culturales – BOP Alicante-1

El ciclo “Bandes a Les Arts” se abre al flamenco y al jazz en su edición de 2020

• El ciclo “Bandes a les Arts” de 2020 se compone de tres conciertos protagonizados por seis sociedades musicales de la Comunidad Valenciana: la Unión Musical de Mislata y la Sociedad Musical “Unión de Pescadores” de València (1 de marzo), el Centre Instructiu Musical de Massanassa y la Societat Renaixement Musical de Vinalesa (29 de marzo), la Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig y Societat Musical i Recreativa Lira i Casino Carcaixentí (29 de marzo)