Documentació

 

Web FSMCV:

El president de la FSMCV, Pedro Rodríguez, es reuneix amb la Directora General de Transparència i Participació, Aitana Mas. València, 17 de setembre de 2015.

Documents legislatius:

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informaciónpública i bon govern del govern d’Espanya.(Veure article 3. Apdt. b)

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.(Veure article 3. Apt. 1. B i Apt. 2)

Documentació FSMCV:

 1. Organigrama de l’estructura federal (Junta Directiva, Presidents Provincials i Presidents Comarcals)
 2. Estatuts de la FSMCV
 3. Declaracions d’interessos signades pels membres de la Junta Directiva
 4. Dictàmens de la comissió deontològica creada pel Codi de bones pràctiques
  1. Dictamen i annex sobre la contractació d’un membre de la Junta Directiva com a professor en uns cursos per a professors realitzats pel Centre d’Estudis de la FSMCV 2017 i annex al dictamen
 5. Despeses de gestió federal i altres.
 6. Comptes Assemblea General de la FSMCV. Pego 2019:
  1. Balanç de situació i compte de resultats 2018.
  2. Auditoria dels comptes de 2018 per auditor extern
  3. Pressupost en vigor, aprovat pel Consell Intercomarcal d’Alboraia, 2019
 7. Informe de gestió 2016
 8. Informe de gestió 2017
 9. Informe de gestió 2018
  1. Annex I: Informe de gestió cultural 2018
  2. Annex II: Decret 68/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural immaterial la tradició musical popular valenciana materialitzada per les societats musicals de la Comunitat Valenciana.
  3. Annex III: Anuari 2018 – Un any per a la història (50é aniversari)
 10. Registre de projectes 2020.
 11. Documentació alta d’una societat musical en la FSMCV (1. Sol·licitud, 2. Relació JD, 3. Relació de components i 4. Model de declaració responsable).
  1. Acord assembleari sobre requisits d’entrada a la FSMCV i altres obligacions (en vigor des de l’1 de gener del 2017).
 12. Conveni signat amb el Palau de les Arts Reina Sofia de València (29 de març del 2017).
 13. Conveni de col·laboració entre la Societat General d’Autors i Editors i la FSMCV (5 de desembre de 2017)
 14. Conveni de col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura per al suport i funcionament de la FSMCV (7 d’agost de 2020). El IVC aporta una quantitat màxima de 500.000 euros, en concepte de subvenció nominativa, amb càrrec el capítol IV secció 09, línia pressupostària S7271000 «Potenciació societats musicals», de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020. (7 d’agost de 2020)
 15. Conveni de col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura per a l’organització de concerts d’intercanvis entre les agrupacions de la FSMCV, FECOCOVA, FFCV i FVDiT (16 d’octubre de 2020). l’IVC aporta una quantitat màxima d’1.500.000 euros, en concepte de subvenció nominativa, amb càrrec el capítol IV secció 09, línia pressupostària S7272000 «Concerts d’intercanvis entre societats musicals federades», de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020. (16 d’octubre de 2020)
 16. Conveni de col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana per a les accions de promoció del producte musical autòcton durant l’any 2020 (19 de novembre de 2020). Turisme Comunitat Valenciana aporta una quantitat màxima de 120.000 euros, en concepte de subvenció nominativa, amb càrrec el capítol IV, programa 25 “Producte Col·laboratiu”, subprograma 2509 “Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana” de l’àrea de màrqueting i producte turístic, en aplicació de la línia pressupostària S0793000 de l’entitat Turisme Comunitat Valenciana (19 de novembre de 2020)
 17. Programa electoral candidatura 2018-2022.
 18. Política de Qualitat vigent.
 19. Conveni de col·laboració amb el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València (11 de gener de 2019)
 20. Conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empresàries i Professionals de València, evap/BPV Valencia (1 de febrer de 2019)
 21. Conveni Festival CultureS D’Espagne amb l’Associació Horizontes del Sur (11 de març de 2019)
 22. Conveni de col·laboració amb Las Naves (14 de març de 2019)
 23. Acord de col·laboració amb Fallera Nutrició – Activitats Comarcals 2019 (15 d’abril de 2019).
 24. Conveni de col·laboració amb la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (25 d’abril de 2019).
 25. Conveni de col·laboració per al VIII Cicle de Concerts “Les Bandes de la Província d’Alacant, en l’ADDA” (15 de maig de 2019)
 26. Acord de la comissió mixta de seguiment per a la convocatòria de la 6a Edició de Beques Bankia [dins del programa “Bankia Escolta València”] (22 de maig de 2019)
 27. Conveni de col·laboració per a la realització de les Trobadas de Bandes de Música de la província de Castelló de l’any 2019. (22 d’octubre de 2019)
 28. Memorandum d’entesa amb el Ministeri de Cultura de Colòmbia. (2 de setembre de 2019).