Documentació

 

Web FSMCV:

El president de la FSMCV, Pedro Rodríguez, es reuneix amb la Directora General de Transparència i Participació, Aitana Mas. València, 17 de setembre de 2015.

Documents legislatius:

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informaciónpública i bon govern del govern d’Espanya.(Veure article 3. Apdt. b)

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.(Veure article 3. Apt. 1. B i Apt. 2)

Documentació FSMCV:

 1. Organigrama de l’estructura federal (Junta Directiva, Presidents Provincials i Presidents Comarcals)
 2. Estatuts de la FSMCV
 3. Declaració institucional de la FSMCV
 4. Codi Deontològic sobre bones pràctiques dels membres de l’estructura federal.
 5. Declaracions d’interessos signades pels membres de la Junta Directiva
 6. Dictàmens de la comissió deontològica creada pel Codi de bones pràctiques
  1. Dictamen i annex sobre la contractació d’un membre de la Junta Directiva com a professor en uns cursos per a professors realitzats pel Centre d’Estudis de la FSMCV 2017 i annex al dictamen
 7. Despeses de gestió federal i altres.
 8. Comptes Assemblea General de la FSMCV. Pego 2019:
  1. Balanç de situació i compte de resultats 2018.
 9. Auditoria dels comptes de 2018 per auditor extern
 10. Pressupost en vigor, aprovat pel Consell Intercomarcal d’Alboraia, 2019
 11. Informe de gestió 2016
 12. Informe de gestió 2017
 13. Informe de gestió 2018
  1. Annex I: Informe de gestió cultural 2018
  2. Annex II: Decret 68/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural immaterial la tradició musical popular valenciana materialitzada per les societats musicals de la Comunitat Valenciana.
  3. Annex III: Anuari 2018 – Un any per a la història (50é aniversari)
 14. Reportatge de l’Assemblea General de 2017
 15. Registre de projectes 2018
 16. Actes i comunicaciones oficials
  1. Acta XLIX Assemblea General de la FSMCV. Elda, 28 i 29 d’octubre de 2017
  2. Extinció contractes tres treballadors de la FSMCV
 17. Documentació alta d’una societat musical en la FSMCV (1. Sol·licitud, 2. Relació JD, 3. Relació de components i 4. Model de declaració responsable).
  1. Acord assembleari sobre requisits d’entrada a la FSMCV i altres obligacions (en vigor des de l’1 de gener del 2017).
 18. Conveni signat amb el Palau de les Arts Reina Sofia de València (29 de març del 2017).
 19. Conveni de col·laboració entre la Societat General d’Autors i Editors i la FSMCV (5 de desembre de 2017)
 20. Conveni de col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura per al suport i funcionament de la FSMCV (25 de maig de 2018)
 21. Conveni de col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura per a l’organització de concerts d’intercanvi (6 de juliol de 2018)
 22. Conveni de col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana (20 de novembre de 2018)
 23. Resultat del Barem de participació federal per a aplicar en la Subvenció d’Instruments – CulturArts, 2018
 24. Memòria d’activitats FSMCV – Institut Valencià de Cultura (IVC) 2018.
 25. Criteris per a Barem federal a aplicar en 2018.
 26. Càlcul del Barem federal 2017 a aplicar en 2018.
 27. Noves altes de Societats Musicals a la FSMCV.
 28. Programa electoral candidatura 2018-2022.
 29. Política de Qualitat vigent.
 30. Conveni de col·laboració amb el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València (11 de gener de 2019)
 31. Conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empresàries i Professionals de València, evap/BPV Valencia (1 de febrer de 2019)
 32. Conveni Festival CultureS D’Espagne amb l’Associació Horizontes del Sur (11 de març de 2019)
 33. Conveni de col·laboració amb Las Naves (14 de març de 2019)
 34. Acord de col·laboració amb Fallera Nutrició – Activitats Comarcals 2019 (15 d’abril de 2019).
 35. Conveni de col·laboració amb la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (25 d’abril de 2019).
 36. Conveni de col·laboració per al VIII Cicle de Concerts “Les Bandes de la Província d’Alacant, en l’ADDA” (15 de maig de 2019)
 37. Acord de la comissió mixta de seguiment per a la convocatòria de la 6a Edició de Beques Bankia [dins del programa “Bankia Escolta València”] (22 de maig de 2019)