Documentació

 

Web FSMCV:

El president de la FSMCV, Pedro Rodríguez, es reuneix amb la Directora General de Transparència i Participació, Aitana Mas. València, 17 de setembre de 2015.

Documents legislatius:

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informaciónpública i bon govern del govern d’Espanya.(Veure article 3. Apdt. b)

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.(Veure article 3. Apt. 1. B i Apt. 2)

Documentació FSMCV:

 1. Organigrama de l’estructura federal (Junta Directiva, Presidents Provincials i Presidents Comarcals)
 2. Estatuts de la FSMCV
 3. Declaració institucional de la FSMCV
 4. Codi Deontològic sobre bones pràctiques dels membres de l’estructura federal.
 5. Declaracions d’interessos signades pels membres de la Junta Directiva
 6. Dictàmens de la comissió deontològica creada pel Codi de bones pràctiques
 7. Despeses de gestió federal i altres.
 8. Comptes Assemblea General de la FSMCV. La Llosa de Ranes, 2018:
 9. Auditoria dels comptes de 2017 per auditor extern
 10. Pressupost en vigor, aprovat pel Consell Intercomarcal d’Alboraia, 2019
 11. Informe de gestió 2016
 12. Informe de gestió 2017
 13. Reportatge de l’Assemblea General de 2017
 14. Registre de projectes 2018
 15. Actes i comunicaciones oficials
 16. Documentació alta d’una societat musical en la FSMCV (1. Sol·licitud, 2. Relació JD, 3. Relació de components i 4. Model de declaració responsable).
 17. Conveni signat amb el Palau de les Arts Reina Sofia de València (29 de març del 2017).
 18. Conveni de col·laboració entre la Societat General d’Autors i Editors i la FSMCV (5 de desembre de 2017)
 19. Conveni de col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura per al suport i funcionament de la FSMCV (25 de maig de 2018)
 20. Conveni de col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura per a l’organització de concerts d’intercanvi (6 de juliol de 2018)
 21. Conveni de col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana (20 de novembre de 2018)
 22. Resultat del Barem de participació federal per a aplicar en la Subvenció d’Instruments – CulturArts, 2018
 23. Memòria d’activitats FSMCV – Institut Valencià de Cultura (IVC) 2018.
 24. Criteris per a Barem federal a aplicar en 2018.
 25. Càlcul del Barem federal 2017 a aplicar en 2018.
 26. Noves altes de Societats Musicals a la FSMCV.
 27. Programa electoral candidatura 2018-2022.
 28. Política de Qualitat vigent.
 29. Conveni de col·laboració amb el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València (11 de gener de 2019)
 30. Conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empresàries i Professionals de València, evap/BPV Valencia (1 de febrer de 2019)
 31. Conveni Festival CultureS D’Espagne amb l’Associació Horizontes del Sur (11 de març de 2019)
 32. Conveni de col·laboració amb Las Naves (14 de març de 2019)