Manual de Directives 2020

D’acord amb la comissió de treball del projecte “P191-17 Manual de Directives” dut a terme per la FSMCV, publiquem un manual perquè servisca com a document de guia per a les societats musicals federades en l’àmbit legal per a la millora de la seua gestió, organització, i funcionament, i com a mesura d’evitar eventuals responsabilitats tant de la pròpia societat musical com dels membres de les seues Juntes Directives.

És intenció de la Junta Directiva de la FSMCV que el present manual siga actualitzat de manera regular pel que fa a continguts i format, fent-lo arribar aquestes actualitzacions a les societats musicals.

MANUAL DE DIRECIVAS 2020