Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Convocada la XXIII Campanya “Música als pobles” 2018 de la Diputació d’Alacant

Un any més es convoca la campanya “Música als Pobles” per part de la Diputació d’Alacant. Aquest 2018 es celebrarà la XXIII edició d’aquesta iniciativa, amb la que es pretén difondre la cultura musical gràcies a la organització de concerts protagonitzats per les bandes de música de les Societats Musicals de la província d’Alacant que pertanyen a la FSMCV.

Termini d’inscripcions

El termini d’inscripció finalitza l’1 de febrer de 2018.

Les bandes que participen a la campanya han de tindre en compte que la data del concert que proposen no podrà ser posterior al dia 15 d’octubre de 2018.

Dotació económica

Aquelles Societats Musicals que s’inscriguen de forma correcta i en el termini marcat rebran per part de la Diputació d’Alacant una quantitat d’entre 1.200 i 2.500 euros en concepte d’actuació de la banda de música.

Bases, instància i documentació a aportar

Per poder presentar-se a la campanya és necessari emplenar una sol·licitud segons el model adjunt a les bases disponibles a aquest enllaç, i haurà de lliurar-se abans de l’1 de febrer de 2018 al Registre General d’Entrada de la Diputació, i sent adreçades a l’Il·lustríssim Senyor President de la Excel·lentíssima Diputació d’Alacant.

Junt amb la instància serà també necessària la presentació d’una fotocòpia del número d’identificació fiscal de la Societat Musical, i en el cas que la Societat compte amb Escola de Música, caldrà aportar una còpia de la documentació que acredite que aquesta està degudament inscrita al Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

Cal recordar que aquelles Societats Musicals que participen a aquesta campanya hauran de fer constar tant en la informació pròpia del concert com en totes les accions publicitàries relacionades amb ell que l’actuació de la banda ha estat sufragada per la Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant, dins de la XXIII Campanya de Música als Pobles, sense oblidar la inclusió del logotip de la mateixa.

Descarrega el PDF amb les bases de la convocatòria i el model d’instància.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías