Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Subvencions destinades a escoles de Música i escoles de Música i Dansa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

[:vl]S’ha publicat la resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions destinades a escoles de Música i escoles de Música i Dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és d’11.269.177,20€, que es finançarà a càrrec dels crèdits del capítol IV del programa 422.40, línia pressupostària S1576 dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.

El punt d’accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=230

El termini de justificació finalitza el pròxim 24 de maig.

Adjuntem publicació. Conv. Escoles GVA[:es]Se ha publicado la resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la cual se conceden subvenciones destinadas a escuelas de Música y escuelas de Música y Danza dependientes de corporaciones locales o de entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2021.

El importe global máximo destinado a esta convocatoria es de 11.269.177,20€, que se financiará a cargo de los créditos del capítulo IV del programa 422.40, línea presupuestaria S1576 de los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021.

El punto de acceso a la tramitación electrónica es la sede electrónica de la Generalitat, accesible en el sitio web https://sede.gva.es. Este trámite también estará disponible en el siguiente enlace: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=230

El plazo de justificación finaliza el próximo 24 de mayo.

Adjuntamos publicación. Conv. Escoles GVA[:]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías