Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

VII edició del concurs de composició didàctica de la província d’Alacant

[:vl]Diputacion Alicante

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) convoca, amb el suport de la Diputació d’Alacant, la VII Edició del Concurs de Composició Didàctica de la Província d’Alacant per a Banda de Música. Podran participar en el concurs tots els/les compositors/es que ho desitgen, amb independència de la seua província de residència.

S’estableix un PRIMER PREMI dotat amb 3.000,00 euros i un PREMI ACCESIT dotat amb 1.000,00 euros, concedits amb el suport de l’Excma. Diputació d’Alacant.

Amb la finalitat de promoure la difusió de les obres guardonades, cal destacar que l’autor/a de l’obra guanyadora autoritzarà les bandes juvenils de les Societats Musicals a interpretar la seua composició en el marc del pròxim FESTIVAL MÚSICA I FAMÍLIA organitzat per la FSMCV. A més, aquesta obra s’editarà sota el segell editorial federal “FSMCV Edicions” per a la seua major difusió i divulgació dins del col·lectiu de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

La recepció de les obres finalitzarà l’1 d’octubre de 2021, es remetran per correu postal o presentaran en mà en les oficines de la FSMCV (Carrer Democràcia nº62 – 46018 – València).

Davant qualsevol qüestió poden posar-se en contacte amb els serveis administratius de la FSMCV a través del correu electrònic: fsmcv@fsmcv.org

DOCUMENTACIÓ

ANEXO I – AUTORIA (CONCURSO DE COMPOSICIÓN DIDÁCTICA 2021)

BASES VII CONCURSO DE COMPOSICIÓN DIDÁCTICA 2021[:es]

ACTUALIZACIÓ: PREMIATS

1r Premi: Lema “El Corazón del Planeta”. Autor: Azael Tormo Muñoz
Accésit: Lema “Inventem un món”. Autor: Miquel Ferrandis i Gavara

Diputacion Alicante

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) convoca, con el apoyo de la Diputación de Alicante, la VII Edición del Concurso de Composición Didáctica de la Provincia de Alicante para Banda de Música. Podrán participar en el concurso todos los/las compositores/as que lo deseen, con independencia de su provincia de residencia.

Se establece un PRIMER PREMIO dotado con 3.000,00 euros y un PREMIO ACCESIT dotado con 1.000,00 euros, concedidos con el apoyo de la Excma. Diputación de Alicante.

Con la finalidad de promover la difusión de las obras galardonadas, cabe destacar que el autor/a de la obra ganadora autorizará a las bandas juveniles de las Sociedades Musicales a interpretar su composición en el marco del próximo FESTIVAL MÚSICA Y FAMILIA organizado por la FSMCV. Además, dicha obra se editará bajo el sello editorial federal “FSMCV Edicions” para su mayor difusión y divulgación dentro del colectivo de las Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.

La recepción de las obras finalizará el 1 de octubre de 2021, se remitirán por correo postal o presentarán en mano en las oficinas de la FSMCV (Calle Democracia nº62 – 46018 – Valencia).

Ante cualquier cuestión pueden ponerse en contacto con los servicios administrativos de la FSMCV a través del correo electrónico: fsmcv@fsmcv.org

DOCUMENTACIÓN

BASES VII CONCURSO DE COMPOSICIÓN DIDÁCTICA 2021

ANEXO I – AUTORIA (CONCURSO DE COMPOSICIÓN DIDÁCTICA 2021)

[:]

ACTUALIZACIÓN: PREMIADOS

1er. Premio: Lema “El Corazón del Planeta”. Autor: Azael Tormo Muñoz
Accésit: Lema “Inventem un món”. Autor: Miquel Ferrandis i Gavara

Compartir:

Últimas noticias

Categorías