Search
Close this search box.

Bé d'Interés Cultural / Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immateria

En aquest apartat podràs trobar tota la informació referent a la declaració de les societats musicals com a Bé d’Interés Cultural i de Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial

Aquestes dues declaracions no cap lloc a dubte que suposen un fet històric en l’esdevenir de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, constituint un punt d’inflexió estratègic pel que ens situen en primera línia de protecció en l’àmbit cultural, no sols en el nostre territori sinó també en tot l’Estat espanyol. Hem de ser conscients del significat i responsabilitat que comporta el fet de ser un ben protegit de caràcter immaterial, sent labor de tots utilitzar aquestes declaracions tant des del punt de vista individual de cada societat musical com des de l’àmbit general de tot el col·lectiu. Sens dubte un primer pas ha de ser dotar a aquestos fets de la màxima publicitat possible en l’entorn poblacional de cada societat musical, visualitzant totes dues declaracions com el que són: un segell de garantia i qualitat d’un gran valor, formant part dels registres i inventaris del patrimoni cultural tant valencià com espanyol.

DECLARACIÓ: BÉ D'INTERÉS CULTURAL

DECLARACIÓ: MANIFESTACIÓ REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL

COM DONAR-LI VISIBILITAT? - SEGELL QUALITAT

Davant empreses, ajuntaments i entitats de tota mena deuríem ja passar a definir-nos com “Societat Musical……, declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial pel Decret 68/2018 de 25 de maig, i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial pel Reial decret 229/2021 de 30 de març” podent utilitzar-ho per tant com a segell de qualitat individual.
 • Incloure els logos i l’esment de Bé d’Interés Cultural i de Manifestació Representativa en:
  • L’escut de la societat musical.
  • Les fulles institucionals o corporatives.
  • Els cartells i programes de mà dels concerts.
  • Les presentacions que realitze la societat musical.
  • Els roll-ups i altre material publicitari de la societat musical.
 • Incloure una placa o quadre en l’entrada del local de la societat musical en el qual quede ben indicat “Societat Musical……, declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial pel Decret 68/2018 de 25 de maig, i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial pel Reial decret 229/2021 de 30 de març”