Consultes

Serveis gratuïts d’assessorament per a les societats musicals

Consultes jurídiques i de propietat Intel·lectual

Jurídica

Estatuts i reglaments interns, assemblees generals i juntes directives, segurs i responsabilitat civil, contractacions i relacions amb les administracions públiques i entitats privades, protecció de dades de caràcter personal, bonificacions d’impostos (IBI Urbana, ICIO, etc.) , subvencions, implantació i aplicació de la Llei del Voluntariat, utilitat pública, BIC, assessorament judicial, entre altres.

Propietat intel·lectual

Assessorament en entitats de gestió (SGAE, AGEDI i CEDRO) , ús del segell discogràfic FSMCV PRODUCCIONS, ús del segell editorial FSMCV EDICIONS, bases de concursos de composició, drets d’imatge i drets de propietat intel·lectual, entre altres.

Mediació de conflictes

Serveis de mediació a petició de les parts en cas de conflicte entre els diferents agents del col·lectiu de les societats musicals. Aquest servei pot incloure despeses repercutibles directament en els usuaris.

Consultes laborals

Contractació del personal, convenis col·lectius a aplicar, riscos laborals, requeriments d’inspecció de treball i Seguretat Social, assessorament laboral, etc.

Unitats artístiques

Gestió de les unitats artístiques de la FSMCV, candidatures i convocatòries.

Banda Sinfònica de la FSMCV

Orquesta Sinfònica de la FSMCV

Banda Sinfònica de dones

Consultes educatives

Elaboració de documents educatius i la seua revisió, programació general anual, reglament de règim intern, memòria anual.
Eines bàsiques per a dur a terme l'organització i gestió de centres: Guia d'inici de curs, Registre de Conselleria, etc. Assessorament de tipus pedagògic: model d'escola, oferta educativa, formació en didàctica, atenció educativa a alumnes amb NESE, Decrets Escoles de Música.

Centre d'estudis

Cursos i jornades organitzades pel Centre d’Estudis de la FSMCV certificats per Conselleria d’Educació.

Beques Bankia

Gestió del programa anual de beques per al foment de la formació musical de l’alumnat de la Xarxa d’Escoles de Música de la FSMCV.

Gestió Cultural

Disseny i execució de projectes culturals. Atenció personalitzada a les necessitats de cada societat musical. Posada en valor del treball de les societats musicals. Ajudes i subvencions, convocatòries públiques; gestió de sinergies entre societats musicals i detecció de casos d'èxit.

Campanya d'Intercanvis

Registre de músics i altres servicis

Altes/baixes de músics federats, permisos de formació, certàmens, certificats i altres servicis a les societats musicals.

Promoció turística

Generació d'oportunitats per a les societats musicals i la seua activitat en l'àmbit turístic.

Comunicació

Gabinet de comunicació de FSMCV. Assessorament a societats musicals sobre comunicació interna/externa, imatge corporativa, xarxes socials, web, etc.