Search
Close this search box.

Portal de transparència

Transparència i Bon Govern:

En virtut del compromís adquirit per l’actual Junta Directiva de la FSMCV i amb la finalitat de dotar a l’entitat de major transparència i proximitat amb les societats musicals, complint així amb la legislació en matèria de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana en vigor, es posa a la disposició del públic en general i de les societats musicals de la FSMCV en particular, aquest Portal de la Transparència que es va nodrint de tota aquella documentació que en aquest àmbit siga d’interés per a tots aquells que el visiten.

REGISTRE DE GRUPS D'INTERÉS DE LA GVA

Documents legislatius

Documents FSMCV

Convenis signats i SUBVENCIONS

 1. Conveni de col·laboració entre la FSMCV i la Unió Nacional d’Entitats Festeres (UNDEF) per a l’establiment d’uns acords mínims que regulen les relacions entre totes dues entitats i els seus associats (setembre 2011).
 2. Conveni de col·laboració entre la FSMCV i el Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (10 de febrer de 2014).
 3. Conveni signat amb el Palau de les Arts Reina Sofia de València (29 de març de 2017).
 4. Conveni de col·laboració entre ESPECIALITZADA I PRIMÀRIA L´HORTA DE MANISES (HOSPITAL DE MANISES) y la FSMCV (8 de maig de 2017).
 5. Conveni de col·laboració entre la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i la FSMCV (5 de desembre de 2017).
 6. Conveni de col·laboració amb el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València (11 de gener de 2019).
 7. Conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empresàries i Professionals de València (evap/BPV València) (1 de febrer de 2019).
 8. Conveni de col·laboració amb “Les Naus”(14 de març de 2019).
 9. Conveni de col·laboració amb la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (Afin SGR)(25 d’abril de 2019).
 10. Conveni de col·laboració amb el Conservatori Superior de Castelló per a la realització de pràctiques externes (1 de novembre de 2020).
 11. Conveni de col·laboració amb l’Escola Superior de Música d’Alt Rendiment (ESMAR) per a la realització de pràctiques externes. (27 d’agost de 2021).
 12. Conveni de col·laboració entre l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV). (16 de novembre de 2021). CAST. / VAL.
 13. Concessió de subvenció nominativa per part de l’INSTITUT NACIONAL DE LES ARTS ESCÈNIQUES DE LA MÚSICA (INAEM) a la FSMCV per a la realització de la Gira de la Jove Orquestra Simfònica per a l’exercici 2022, per import de 100.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24 107 480 00 – programa 335 A. (11 d’abril de 2022).
 14. Concessió de subvenció nominativa per part de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA a la FSMCV per al projecte “Assessorem les bandes de música: subvencions, concursos i certàmens 2022” per valor de 60.000€. (11 d´abril de 2022).
 15. Conveni de col·laboració entre l´IVC, la FSMCV i CaixaBank S.A. amb la finalitat de fomentar l’estudi i la difusió de les arts musicals (30 de juny de 2022).
 16. Concessió de subvenció directa per part de TURISME COMUNITAT VALENCIANAa la FSMCV per a donar suport a accions de promoció del producte musical autòcton durant l’any 2022 per import de 120.000€. (1 de juliol de 2022).
 17. Concessió de subvenció nominativa per part de la DIPUTACIÓ D’ALACANT a la FSMCV per a l’organització de festivals i concursos l’any 2022 per import de 7.000€. (07 de juliol de 2022).
 18. Acord de col·laboració i patrocini subscrit entre MAPFRE ESPAÑA, COMPANYIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. i la FSMCV per a l’any 2022. (19 de juliol de 2022).
 19. Conveni de col·laboració entre l’Excma. Diputació Provincial de Castelló i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per a la realització de les trobades comarcals de bandes de música, any 2022, per valor de 36.000€ (16 d’agost de 2022).
 20. Contracte de serveis per a l’organització d’un festival de música per a la Mancomunitat de la Foia de Buñol – Chiva per valor de 20.000€ (19 d’agost de 2022).
 21. Adjudicació contractació pel Palau de la Música per a la realització d’un concert per part de la Banda Comarcal de la Ciutat de València per import de 10.000€ (16 de setembre de 2022).
 22. Conveni de col·laboració amb l´Institut Valencià de Cultura per a l’organització de concerts d’intercanvis entre les agrupacions de la FSMCV, FECOCOVA, FFCV, FVDiT i FORPPCV (20 d’octubre de 2022). L´IVC aporta una quantitat màxima d’1.590.000 euros, en concepte de subvenció nominativa, amb càrrec al capítol IV secció 09, línia pressupostària S7272000 «Concerts d’intercanvis entre societats musicals federades», de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022. (20 d’octubre de 2022).
 23. Conveni de col·laboració amb l´Institut Valencià de Cultura per al suport i funcionament de la FSMCV (20 d’octubre de 2022). L´IVC aporta una quantitat màxima de 515.000 euros, en concepte de subvenció nominativa, amb càrrec al capítol IV secció 09, línia pressupostària S7271000 «Potenciació societats musicals», de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022. (20 d’octubre de 2022).
 24. Conveni marc de col·laboració entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. (27 de gener de 2023). CAST / VAL.
 25. Adjudicació contractació per la DIRECCIÓ GENERAL DE L’AGENDA VALENCIANA ANTIDESPOBLAMENT per a la realització del projecte “Trobades d’escoles de música front al despoblament” a Castellnovo, el 5 de març de 2023, per import de 11.000€ (13 de febrer de 2023).
 26. Concessió de subvenció nominativa per part de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA a la FSMCV per al projecte “Assessorem els bandes de música: subvencions, concursos i certàmens 2023” per valor de 60.000€. (31 de març de 2023).
 27. Acord de col·laboració i patrocini subscrit entre MAPFRE ESPAÑA, COMPANYIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. i la FSMCV per a l’any 2023. (3 d´abril de 2023).
 28. Conveni marc de col·laboració entre la Federació de les Fogueres de Sant Joan i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. (18 de maig de 2023).
 29. Concessió de subvenció directa per part de TURISME COMUNITAT VALENCIANA a la FSMCV per a donar suport a accions de promoció del producte musical autòcton durant l’any 2023 per import de 150.000€. (11 de juliol de 2023).
 30. Conveni de col·laboració entre la Universitat Internacional Valenciana (VIU) i la FSMCV (18 de juliol de 2023).
  1. Adenda descomptes VIU – FSMCV (18 de juliol de 2023)
  2. Adenda descomptes actualitzada VIU – FSMCV (9 de juliol de 2024)
 31. Conveni de col·laboració amb l´Institut Valencià de Cultura per a l’organització de concerts d’intercanvis entre les agrupacions de la FSMCV, FECOCOVA, FFCV, FVDiT i FORPPCV (9 d’agost de 2023). L´IVC aporta una quantitat màxima d’1.650.000 euros, en concepte de subvenció nominativa S7272000 «Ajudes per als concerts d’intercanvi entre societats musicals federades» (9 d’agost de 2023).
 32. Conveni de col·laboració amb l´Institut Valencià de Cultura per al suport i funcionament de la FSMCV (9 de agosto de 2023). L´IVC aporta una quantitat màxima de 550.000 euros, en concepte de subvenció nominativa S7271000 «Ajudes a la potenciació de les societats musicals» (9 d’agost de 2023).
 33. Concessió de subvenció nominativa per part de la DIPUTACIÓ D’ALACANT a la FSMCV per a la realització de l’activitat “Festival Música i Família” i “IX Concurs de Composició Didàctica de la província d’Alacant per a banda de Música” anualitat 2023. (02 de setembre de 2023).
 34. Acord de col·laboració entre Caixa Popular i la FSMCV per a la realització d’activitats pròpies de la mateixa (5 d’octubre de 2023).
 35. Concessió de subvenció nominativa per part de l’INSTITUT NACIONAL DE LES ARTS ESCÈNIQUES DE LA MÚSICA (INAEM) a la FSMCV per a la realització de la Gira de la Jove Orquestra Simfònica per a l’exercici 2023, per import de 80.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 24 107 480 00 – programa 335 A. (20 d’octubre de 2023).
 36. Conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i la FSMCV (23 d’octubre de 2023). Addenda al conveni.
 37. Conveni de col·laboració entre l’Excma. Diputació Provincial de Castelló y la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per a la realització de les trobades comarcals de bandes de música, any 2023, per valor de 36.000€ (13 de novembre de 2023).
 38. Conveni de col·laboració entre l´IVC, la FSMCV i CaixaBank S.A. amb la finalitat de fomentar l’estudi i la difusió de les arts musicals (14 de novembre de 2023).
 39. Conveni de col·laboració per a l’XI Cicle de Concerts “Les Bandes de la Província d’Alacant, en el ADDA” per al 2024 (20 de desembre de 2023).
 40. Concessió de subvenció nominativa per part de la DIPUTACIÓ D’ALACANT a la FSMCV per a la realització de l’activitat “Festival Música i Família 2024” i el “X Concurs de Composició Didàctica de la província d’Alacant per a banda de Música” anualitat 2024. (29 d´abril de 2024).
 41. Concessió de subvenció nominativa per part de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA a la FSMCV per al projecte “Assessorem els bandes de música: subvencions, concursos i certàmens 2024” per valor de 60.000€. (28 de maig de 2024).
 42. Adjudicació contractació per la DIRECCIÓ GENERAL DE L’AGENDA VALENCIANA ANTIDESPOBLAMENT per a la realització del projecte “Trobades d’escoles de música front al despoblament” a Xert, el 9 de juny de 2024, per import de 14.250€ (30 de maig de 2024).

Adhesions FSMCV

 1. Adhesió FSMCV a campanya Llegir en Valencià (11 de maig de 2018).
 2. Suport a la proposta de la concessió de la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts, per part del Ministeri de Cultura i Esport del Govern d’Espanya, a la societat Ateneu Musical i d’Ensenyança Banda Primitiva, per la seua destacada activitat en el foment i difusió de la cultura, i en la conservació del patrimoni artístic musical espanyol des de la seua fundació en 1819 (09 de novembre de 2018)
 3. Suport incondicional, en nom de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) , a la candidatura de “LLíria: Ciutat de la Música de la UNESCO” (2019) per a la seua inclusió en la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO (23 de novembre de 2018) .
 4. Adhesió FSMCV a campanya Llegir en Valencià (23 d’abril de 2019).
 5. Suport incondicional, en nom de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) , a la candidatura de “Buñol, Ciutat Creativa de la UNESCO. Modalitat Música” (03 de juny de 2019) .
 6. Adhesió a la iniciativa popular perquè el Ajuntament d’Alaquàs atorgue a “Quaderns d’Investigació d’Alaquàs” la Medalla d’Or de la ciutat(27 de juliol de 2020).
 7. Coneixent l’acord plenari del M.I. Ajuntament de Cocentaina de data 24 de setembre per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana la concessió de l’Alta Distinció a l’insigne compositor Sr. Gustavo Pascual Falcó, la Junta Directiva de la FSMCV acorda l’adhesió i suport exprés a aquesta proposta (29 de setembre de 2020).
 8. Suport a la proposta de declarar el pasdoble fester “Educandos de Benejúzar” com “Bé Immaterial de Rellevància Local” i d’esta manera puga ser inclòs en l’Inventari General de Patrimoni i Cultura Valenciana tal com marca la llei 4/1998 d’11 de juny en la seua secció 3a en el seu capítol IV, secció tercera sobre els béns immaterials de rellevància local (10 de novembre de 2020) .
 9. Acord de la FSMCV de sol·licitud al congrés dels diputats per a la tramitació urgent de la proposició de llei de reforma constitucional per a la reintegració efectiva del dret civil valencià i la seua aprovació definitivaen 2021 (16 de gener de 2021) .
 10. Suport candidatura GAY GAMES26(16 de març de 2021) .
 11. Declaració de la FSMCV com “Empresa Solidària amb l’Alzheimer” (10 d’abril de 2021).
 12. Adhesió FSMCV a campanya Llegir en Valencià (14 d’abril de 2021).
 13. Adhesió al “Manifest pel día de la dansa tradicional valenciana” (2 d’octubre de 2021).
 14. Recolzament“Festes de Moros i Cristians d’Onil com Festes d’lnterés Turístic Autonómic de la Comunitat Valenciana” (2 d’octubre de 2021).
 15. Suport al projecte “La Ruta del Sucre de Canya Valencià” (15 de gener de 2022).
 16. Supot a l´homenatge al Sr. Lleonard Giner Mur per l’Ajuntament d’Alboraia (12 de març de 2022).
 17. Adhesió FSMCV a campanya Llegir en Valencià (7 d’abril de 2022).
 18. Adhesió al manifest de Músics per la Salut per la inclusió de la música en l’àmbit sociosanitari (23 d’agost de 2022).
 19. Adhesió a la iniciativa per a la concessió de la distinció de Fill Predilecte de la Província d’Alacant al músic, director d’orquestra, musicòleg, militar i compositor alacantí, Sr. FRANCISCO GRAU VEGARA (27 de febrer de 2023).
 20. Adhesió a la sol·licitud de Declaració de Bé d’Interés Cultural (BIC) de caràcter immaterial, per a la manifestació del “Septenari dels Dolores” de Crevillent (1 d’abril de 2023).
 21. Adhesió FSMCV a campanya Llegir en Valencià (10 de maig de 2023).
 22. Adhesió a la candidatura del compositor Sr. Óscar Navarro González als Premis Nacionals de Música 2023 promoguda pel Conservatori Superior de Música d’Alacant (31 de maig de 2023). 
 23. Adhesió a la proposta de l’Institut Valencià de Musicologia i Dansa de Bernardo Adam Ferrero per a la concessió de la Medalla al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana 2024 (6 de maig de 2024).
 24. Adhesió FSMCV a campanya Llegir en Valencià (14 de maig de 2024)