Història

Breu història de la FSMCV

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana és una entitat que agrupa a 557 Societats Musicals de tota la Comunitat.

Va nàixer l’any 1968 amb l’objectiu d’unir esforços en favor del desenvolupament del col·lectiu de les bandes de música i de l’associacionisme civil. Des de la seua fundació fins a l’actualitat han passat per la seua presidència Antonio Andrés Juan (1968-1973), Vicente Ruiz Monrabal (1973-1976), Enrique Carpi Aliño (1976-83), Ángel Asunción Rubio (1983-1998), Vicente Escrig Peris (1998-2002), Santiago Algado Finestrat (2002-2006), Josep Francesc Almeria Serrano (2006-2014), Pedro Rodríguez Navarro (2014-2019), i Daniela González Almansa, actual presidenta. Cada any té lloc una Assemblea General a què assisteixen totes les societats musicals federades. La primera Assemblea General ordinària es va celebrar en el Saló del Conservatori de Música de València l’any 1969.

La Federació està regida per una Junta Directiva, un òrgan format per persones triades democràticament pels i per les representants de les societats musicals assistents a l’Assemblea General. A més, està estructurada en tres Presidències Provincials de les quals depenen les Presidències Comarcals. Per a la gestió, la Junta Directiva treballa amb una matriu de projectes. Cada projecte compta amb una persona responsable de la pròpia Junta i una comissió de suport que pot estar formada per membres de la pròpia Junta, altres persones de l’estructura federal, empleats/empleades, personal tècnic, personal extern, etc.

Al maig de 2018, gràcies a la iniciativa de la FSMCV, el Ple del Consell aprova el decret pel qual es declara Bé d’Interès Cultural immaterial la tradició musical popular valenciana, materialitzada per les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Al llarg de la seua trajectòria, la Federació ha rebut nombrosos premis i distincions per la seua labor cultural i social.

Mes Informació sobre la FSMCV

Assemblees Generals

Llistat de Assemblees Generals realitzades por La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

ASSEMBLEES SEDE Anyo Data
I VALÈNCIA. Conservatori 1969 23 març
II LLIRIA. Banda Primitiva 1.970 5 juliol
III GANDIA 1.971 20 juny
IV BENIDORM 1.972 18 juny
V VINAROZ 1.973 1 juliol
Extraordinària VALÈNCIA. El Micalet 1.973 16 desembre
VI SEDAVI 1.974 15 setembre
VII MONOVAR 1.975 15 juny
VIII BURRIANA 1.976 19 setembre
IX LLIRIA. Unió Musical 1.977 18 setembre
X BENISSA 1.978 1 octubre
XI BENICARLO 1.979 7 octubre
XII CULLERA. Ateneo 1.980 25 i 26 octubre
XIII SANTA POLA 1.981 24 i 25 octubre
XIV BENICASIM 1.982 13 i 14 novembre
XV SAGUNTO 1.983 16 i 17 octubre
XVI BENIDORM 1.984 16 i 17 juny
XVII VALL D´UIXO (CIAC) 1.985 15 i 16 juny
XVIII XÀTIVA. Primitiva Setabense 1.986 5 i 6 juliol
XIX TORREVIEJA 1.987 13 i 14 juny
XX VINAROZ 1.988 22 i 23 octubre
XXI LLIRIA. Unió Musical 1.989 4 i 5 novembre
XXII ALFAS DEL PI 1.990 3 i 4 novembre
XXIII ONDA 1.991 2 i 3 novembre
I CONGRÉS VALÈNCIA. Palau de la Música 1.991 20 abril
XXIV SUECA. Unió Musical 1.992 7 i 8 novembre
XXV ALTEA 1.993 13 i novembre
XXVI SEGORBE 1.994 5 i 6 novembre
XXVII EL PUIG 1.995 11 i 12 novembre
XXVIII ALCOI 1.996 16 i 17 novembre
XXIX MORELLA 1.997 25 i 26 octubre
XXX REQUENA 1.998 24 i 25 octubre
XXXI ONIL 1.999 16 i 17 octubre
XXXII NULES 2.000 4 i 5 de novembre
XXXIII. Assemblea i II Congrés VALÈNCIA. Palau de Congressos 2.001 16, 17 i 18 novembre
XXXIV ALBATERA 2.002 26 i 27 d´ octubre
XXXV SEGORBE 2.003 18 i 19 de octubre
XXXVI UTIEL 2.004 30 y 31 d´octubre
XXXVII PETRER 2.005 5 i 6 de novembre
XXXVIII PEÑÍSCOLA 2.006 4 i 5 de novembre
XXXIX GANDIA 2.007 29 i 30 de setembre
XL ALTEA 2.008 4 i 5 octubre
XLI BORRIANA 2.009 4 i 5 de novembre
XLII ONTINYENT 2.010 6 i 7 de novembre
XLIII LA VILA JOIOSA 2.011 5 i 6 de novembre
XLIV LES ALQUERIES 2.012 27 i 28 d´octubre
XLV ALGEMESÍ 2.013 26 i 27 d´ octubre
XLVI VILLENA 2.014 4 i 5 d´ octubre
XLVII BENICÀSSIM 2.015 17 i 18 d´ octubre
XLVIII CULLERA 2.016 1 i 2 d´ octubre
XLIX ELDA 2.017 28 i 29 d´ octubre
L VALENCIA 2.018 6 d´ octubre
LI VILA-REAL 2.019 19 d’octubre

Congressos

Llistat de Congressos Generals realitzats per La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

 • I Congrés general de la FSMCV. Les Bandes de Música cap a l’any 2000. Palau de la Música de València 20 i 21 de abril de 1991.
 • II Congrés general de la FSMCV. Palau de Congressos de València 16-17 i 18 de Novembre del 2001.
 • III Congrés general de la FSMCV: “De la memòria a la innovació. Les societats musicals 2020”. València, gener de 2013.

Publicacions

 • Música i Poble. Revista bimestral informativa de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Dir.: Cristina Quílez.
 • Guia estadística de Societats Musicals. (1984). (1984).
 • Les Bandes de Música cap a l’any 2000.
 • Ponències i conclusions del I Congrés General de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. (1991). (1991). Coordinador: Vicente Ruiz Monrabal.
 • I Jornades sobre Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Alacant (1992). Ed. Excma. Diputació d’Alacant.
 • Història de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. (1994) (1994) Coordinador: Vicente Ruiz Monrabal.
 • L’Ensenyança de la Música a la Comunitat Valenciana. (1996). (1996). Miguel Bort Asensio.
 • Guia/fitxer estadístic de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. (1997). (1997).
 • Ponències i conclusions del II Congrés General de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (2001).
 • Las Escuelas de Música de las Sociedades Musicales Valencianas. Remigi Morant (2014).
 • Conclusiones del III Congreso General de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (2014).
 • Col·lecció Bitàcola Musical.

Ponències

Principals ponències presentades en les diverses Assemblees Generals i Congressos

 • El per què de la crisi bandística.
 • Pla d’activitats culturals.
 • Relació amb els poders públics.
 • Escoles d’educands.
 • Directors de Bandes.
 • Ajudes econòmiques municipals.
 • Col•laboració Societats Musicals i Municipis.
 • Integració de jóvens en les Juntes Directives.
 • Organització de cicles culturals.
 • Reconeixement de les Escoles de Música pel Ministeri d’Educació.
 • Creació d’una Escola de Directius.
 • Major presència en els mitjans.
 • Economia i finançament de les Societats Musicals.
 • Dona i Joventut.
 • Educació, ensenyança i formació musical.
 • Revisió i modernització d’estructures i funcionament de les Societats Musicals.
 • Festivals musicals i Certàmens competitius.
 • Activitats culturals de les Societats Musicals.
 • Sobre els estatuts de la FSMCV i de les SSMM. Legislació aplicable. Legislació aplicable.
 • Arrels històriques.
 • Sobre l’entorn social.
 • Sobre Europa.
 • Ressenya històrica de la FSMCV.
 • Fraseologia musical.
 • L’ensenyança de la Música a la Comunitat Valenciana: Cap a la creació d’un model valencià de l’ensenyança de la música.
 • Les Societats Musicals i la política.
 • Les Societats Musicals i l’objecció de consciència.
 • La Gestió Cultural en la Societats Musicals.
 • Incorporació de la joventut a les tasques de gestió.
 • La societat musical: una forma de participació activa en la societat.
 • La motivació dels músics des de les JD. Tècniques de motivació.
 • La incorporació de la dona a les tasques de gestió i responsabilitat en les JD.
 • La problemàtica en l’adquisició dels instruments de música.
 • Anàlisi i aportacions a la Llei Valenciana de la Música. Necessitat la seua promulgació.
 • Adequació de les SSMM davant del canvi social del nou mil·lenni.
 • Per una gestió tècnica eficaç de les SSMM: administració, organització i noves tecnologies.
 • L’ensenyança de la música en les SSMM de la CV.
 • Finançament, mecenatge i fiscalitat en les SSMM i les seues Escoles de Música.
 • La participació de les dones i dels jóvens en les SSMM.
 • Comunicació, organització dels grups i conjunts musicals.
 • Marc jurídic: Llei d’associacions, estatuts, fitxers i reglament de certàmens.
 • Relacions institucionals.

El President i Juntes Directives: Lideratge i motivació de grups humans.

 • Responsabilitat civil de les Juntes Directives.
 • Nostres estudiants de música i l’oferta universitària. Problemàtica i solucions.
 • Estratègies d’adaptació de les SSMM a l’entorn actual.
 • Musicética: un codi ètic i de conducta per a les SSMM.
 • Desenvolupament de la Gestió Cultural en les SSMM.
 • Les ensenyances de música en l’actual reforma educativa.
 • Les relacions laborals en les Escoles de Música.
 • Música, identitat i innovación: una formació permanent i permanentement inacabada.
 • Estudi sobre el desenvolupament de la Llei Valenciana de la Música.
 • Presentació de la Xarxa d’Escoles de Música de la Comunitat Valenciana.
 • Cooperació internacional.
 • Les relacions entre les entitats festeres i les societats musicals. Conveni de mínims.
 • La direcció artística en les nostres societats musicals.
 • Projectes europeus.
 • Taller tecnològic.
 • Projecte BIC.
 • Projectes europeus: – Protecció de Riscos laborals en Escoles de música. – Formació de directors de bandes amateurs: noves perspectives. – Recuperació i conservació dels arxius de les societats musicals. – Servicis prestats de la FSMCV: Catàlog de servicis.
 • Taula rodona: Algunes alternatives de finançament privat per a societats musicals.
 • Programa TACTUS.
 • Les activitats internacionals de la FSMCV.
 • Presentació treball Estructura pressupostària, dimensió econòmica i impacte econòmic de les societats musicals de la CV. Universitat de València.
 • FSMCV Utilitat Pública.
 • Propietat intelectual.
 • Circuit Concerts.
 • Centre d’Estudis.
 • Centre d’Estudis.
 • Decret d’Escoles de Música.
 • Segell de qualitat per a certàmens.
 • Conveni Save the children.
 • Document de síntesi del III Congrés General de Societats Musicals de la CV.

“Música contra el fracaso escolar, nuestra mejor aportación a la sociedad”. Manuel Tomás, secretari autonòmic d´educació i formació.