Search
Close this search box.

Segell Discogràfic

FSMCV PRODUCCIONS és el segell propi de federació a través del qual publicar les composicions musicals per a banda i orquestra simfònica, a fi de potenciar i promocionar el patrimoni cultural sorgit en el cor de les societats musicals que componen el col·lectiu de la FSMCV.

El segell

FSMCV Produccions

El segell FSMCV PRODUCCIONS, que es troba a disposició de totes les societats musicals federades, servix d’instrument idoni per a la publicació i millor divulgació de les interpretacions registrades en qualsevol suport de totes aquelles agrupacions musicals que componen el seu col·lectiu, amb el fi últim de potenciar i promocionar l’important patrimoni cultural sorgit en el si de les mateixes i, en particular, contribuir a una adequada gestió, administració i conservació del seu repertori interpretatiu, incloent la protecció i gestió dels drets de propietat intel·lectual que es deriven en la seua explotació primària i secundària, tant analògica com digital.

Són ja diverses les societats musicals que ho han utilitzat en les seues gravacions, obtenint amb això nous ingressos procedents dels drets de propietat intel·lectual dels seus CD’s i DVD’s, davall la gestió dels serveis de la FSMCV. A més, com a novetat del servici s’ha conveniat amb els estudis de gravació de més implantació a fi de col·laborar en els projectes fonogràfics sorgits en el si del nostre col·lectiu.

Per a una major divulgació de la vostra música no dubteu a contactar amb els serveis de propietat intel·lectual, a través del correu electrònic: p.intelectual@fsmcv.org. La FSMCV arreplegarà davall el seu segell discogràfic l’edició i legalització del CD, i s’encarregarà de donar-ho d’alta en el registre d’AGEDI a l’efecte d’una adequada gestió dels drets.

Com editar un CD sota el segell discogràfic de la FSMCV

Produir un àlbum físic o digital, així com un o més singles davall el segell discogràfic de la FSMCV “FSMCV PRODUCCIONS” és molt senzill i presenta multitud de beneficis per a les Societats Musicals. Entre ells, destaquem:

  1. Seguretat jurídica
  2. Reconeixement d’Autors, Director i Músics participants
  3. Distribució digital y/o física de l’àlbum o singles.
  4. Participació en els resultats econòmics derivats de l’explotació de l’àlbum o single, així com en els drets que es recapten a través de l’entitat de gestió AGEDI.
  5. Repercussió positiva en la imatge de la Societat Musical.

¿Què necessitem?

Amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de publicacióde l’àlbum o single haureu d’enviar ap.intelectual@fsmcv.org els documents següents:
1.- Acord de la Junta Directiva pel qual s’aprova la realització del projecte fonogràfic o audiovisual.
2.- Memòria explicativa del projecte fonogràfic o audiovisual, que incloga:

  1. Origen i finalitat del projecte
  2. Títol de les obres musicals interpretades i nom de l’autor.
  3. Nom complet de l’agrupació musical o agrupacions musicals participants.
  4. Nom del Director o Directors participants.

Una vegada rebuts, la Comissió de Propietat Intel·lectual de la FSMCV procedirà a l’estudi i valoració del projecte. Després d’això, ens posarem en contacte amb la Societat Musical per a comunicar-li la decisió de la Comissió

Publicacions discogràfiques

Unitats artístiques FSMCV

COL.LECCIÓ LEVANTE - EMV