Search
Close this search box.

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web http://fsmcv.org/es/ (d’ara en avant, LA WEB), del qual és titular la FEDERACION DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (d’ara en avant, LA FSMCV).

La navegació pel lloc web de la FSMCV atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront de la FSMCV o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

La FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, d’ara endavant FSMCV, és el prestador sent responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús del lloc web.

La FSMCV es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparèixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

2. IDENTIFICACIÓ Y COMUNICACIONS

La FSMCV, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

3. CONDICIONS DE ACCES I UTILITZACIÓ

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a la FSMCV i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la FSMCV i a no emprar-los per a, entre altres:.

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de la FSMCV o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la FSMCV presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de la FSMCV o de tercers i, en el seu cas, extraure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de la FSMCV o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.

g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que medie la seua prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a la FSMCV, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a la FSMCV, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de la FSMCV, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al mateix atribuïsca a l’usuari dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre la FSMCV i el propietari del lloc web en la qual s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part de la FSMCV dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposen establir un enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a la FSMCV. En tot cas, l’enllaç únicament permetrà l’accés a la *home-*page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstindre’s de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la FSMCV, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

La FSMCV no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li done als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitze sobre la base d’aquests.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

La FSMCV exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’haja accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, la FSMCV no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, la FSMCV declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora d’aquesta web. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. La FSMCV no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. La FSMCV no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

La FSMCV no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravindre la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifique de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant açò, la FSMCV no descarta la possibilitat que existisquen certs errors de programació, caigudes de servidors, errors en les línies de comunicació o que esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web, declinant així tal responsabilitat.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de la FSMCV o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual anaren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de la FSMCV. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part la FSMCV serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que pogueren aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del següent correu electrònic: fsmcv@fsmcv.org.

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT

6.1. Qui és el Responsable de tractament de les seues dades?

El responsable de tractament es troba identificat en l’expositiu 1 d’aquest Avís Legal.

Se l’informa que per a una major garantia en el compliment de la Protecció de dades ha sigut designat a un Delegat en Protecció de Dades les dades de contacte de les quals és el següent: dpd@aequus.es.

6.2. Finalitats,
¿Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que en FSMCV tractem les dades que ens facilita per a les següents finalitats:

La gestió integral de la seua sol·licitud d’alta en la FSMCV.

Realitzar una correcta gestió de la relació contractual i administrativa.

Atendre les seues consultes i sol·licituds.

4) La gestió dels productes que en el seu cas adquirisca a través de la tenda en línia de la FSMCV.

5) Gestionar les sol·licituds respecte als projectes de la FSMCV:

6) Mantindre-li informat dels esdeveniments musicals organitzats per la FSMCV o relacionats amb l’àmbit musical.

7) L’Organització d’esdeveniments culturals.

Recordem que el tractament amb les finalitats descrites és necessari per a la satisfacció dels interessos legítims perseguits per la FSMCV, i en cas que hages consentit, per a les finalitats descrites en els consentiments addicionals.

6.3. Tipologia de les dades que es tracta

En el marco de la actividad de la FSMCV y siempre condicionado a las finalidades consentidas, trataremos las siguientes categorías de datos:

– Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, telèfon o correu electrònic.

– Dades de preferències i aficions, si els haguera facilitat.

– Dades d’identificació de les seues preferències musicals, si els haguera facilitat.

– Imatges preses en les diferents activitats organitzades per la FSMCV.

– Dades del compte bancari.

La Federació només tracta les seues dades de caràcter personal si és major d’edat. En cas de ser menor d’edat precisem l’autorització del pare, mare o representant legal. No obstant això, si és menor d’edat, però major de 14 anys i d’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, s’autoritza al fet que els seus representants legals puguen accedir i per tant cedir-los les dades aportades a la FSMCV.

6.4. Termini o criteri de la conservació de les dades
Per quant temps conservarem les seues dades?

Les seues dades seran conservades mentre siguen necessàries per a la prestació dels serveis, o en el seu cas, mentre dure la relació entre les parts, i en qualsevol cas mentre no sol·licite la seua supressió, així com el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguen d’acord amb cada tipologia de dades. Per al cas que es donara de baixa en la FSMCV o en la societat musical de la qual forma part, i sent que, si es va donar d’alta de nou en una d’elles, durant el termini de 9 mesos la primera vegada i de dos anys per a la segona i successives, no podrà concórrer en un certamen, la FSMCV podrà conservar i tractar les seues dades per a donar compliment a l’indicat.

6.5. Legitimació
Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

El tractament de les dades personals relacionat amb el manteniment de la seua relació amb la FSMCV està legitimat en resultar necessari per a donar compliment a les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació. El tractament de les dades personals vinculades a aquestes finalitats és estrictament necessari per a donar compliment a les esmentades obligacions legals.

El tractament de les seues dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de la FSMCV, respon a un interés legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent, no obstant això, pot retirar aquest consentiment enviant un correu electrònic a fsmcv@fsmcv.org. Pot ser que algun dels tractaments estiga basat en el seu consentiment, per al que deurà en el seu cas, haver-lo atorgat.

6.6. Destinatari
A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Amb caràcter general no se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

No obstant això, les seus dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que s’expliquen i en tot cas per ser necessàries aquestes comunicacions per a les finalitats derivades de la relació entre les parts:

Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals la FSMCV està subjecta per la seua activitat i en concret a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, per a l’emissió en el seu cas de documents relacionats amb les prestacions de serveis als federats/usuaris.

Proveïdors que requerisquen accedir a les seues dades per a la prestació de serveis que la FSMCV haja contractat a aquests proveïdors, i amb els quals l’entitat té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per a protegir la seua privacitat.

A les societats musicals federades, a l’efecte de poder gestionar adequadament la “Borsa d’Ocupació” per al cas que s’haja subscrit.

Per al supòsit que s’haguera subscrit/apuntat al servei “Músics pel Món”, els seus projectes musicals podran ser publicats, tant en la pàgina web de la FSMCV com a través de les xarxes socials i això sempre amb caràcter gratuït.

Per al supòsit que s’haguera subscrit a “Projectes Solidaris”, les seues dades seran facilitades a les empreses que desenvolupen els projectes solidaris i així aquesta empresa puga posar-se en contacte amb vosté i poder desenvolupar-se adequadament el projecte.

Així mateix, ha de tindre en compte que en el desenvolupament dels serveis prestats per la FSMCV les seues dades es podran cedir a la Confederació Espanyola de Societats Musicals i a altres entitats similars, d’àmbit nacional i internacional, amb la finalitat d’organitzar certàmens, actes musicals i cursos i que així mateix apareixen relacionades amb les entitats en la web de la Federació http://www.fsmcv.org/.

Para el caso de que fuera necesario, como consecuencia de la participación en algún evento contratar un seguro de viajes, accidente y/o producto similar, sus datos serán cedidos a la Compañía de Seguros con la finalidad citada.

Si que considerem d’interés informar-lo que a conseqüència de l’activitat desenvolupada per la FSMCV i que es basa fonamentalment en l’organització d’esdeveniments musicals i culturals, això comporta necessàriament que es prenguen imatges d’aquests esdeveniments, per això ha de tindre en compte que l’alta en la FSMCV comporta necessàriament la seua autorització al fet que la seua imatge resulte tractada i siga objecte de publicació en mitjans de comunicació i revistes de divulgació cultural, així com en el seu cas en les xarxes socials de FSMCV i en les informacions que es remeten de les seues pròpies activitats. Així mateix, i pels mateixos motius exposats, les seues dades de noms i cognoms necessàriament apareixeran publicats en els fullets, taulons d’anunci i publicacions que s’elaboren per a la celebració de certàmens o altres esdeveniments.

Recordem que des de FSMCV no es realitzen transferències internacionals de dades.

Durant el tractament de dades de l’usuari, és possible que utilitzem programari la procedència o els servidors del qual estiguen situats fora de l’Espai Econòmic Europeu, en particular, en països que oferisquen un nivell adequat de protecció o als EUA. En aqueixos casos, ens assegurarem que treballem amb proveïdors que garanteixen el compliment dels estàndards i normatives europees en matèria de protecció de dades aplicables, i en particular, el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades UE 679/2016). Les transferències de dades als EUA estaran sempre emparades en l’Escut de Privacitat EU – EUA. Puede consultar más información en www.privacyshield.org.

6.7. Drets
Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Té dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concernisquen, o no.

Així mateix, té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, podrà oposar-te al tractament de les seues dades.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Podrà exercir aquests drets mitjançant petició escrita dirigida enviant un correu electrònic a fsmcv@fsmcv.org, adjuntant una còpia del seu DNI o un altre document que acredite la seua identitat, i indicant clarament el dret que vols exercir.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seues dades personals.

6.8. Procedència
Com hem obtingut les seues dades?

Les dades personals són obtinguts a través de la web, directament de l’usuari, a través de les nostres cookies o en el seu cas a través de diferents mitjans com ara formularis enviats per part de les societats musicals i utilitzats en la FSMCV per a la correcta prestació dels seus serveis.

Li recordem que en cas que ens proporcione dades relatives a una altra persona física deurà, amb caràcter previ a la seua inclusió, informar-la dels extrems continguts en la present clàusula.

Per a una més informació sobre la protecció de dades personals li convidem a consultar la pàgina web de l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) https://www.agpd.es/

6.9 Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València.

7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a la FSMCV identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbisca el lloc web de la FSMCV, serà aplicable la legislació espanyola.

8. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.