Search
Close this search box.

La FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV) es constituïx com una organització sense ànim de lucre, de caràcter no oficial, amb el propòsit d’integrar i coordinar el moviment associatiu musical i cultural de la Comunitat Valenciana, el màxim exponent del qual està representat per les Societats Musicals amb escola i banda de Música, entitats que, tradicionalment, han contribuït a conservar el patrimoni cultural i musical del nostre Poble, han vertebrat la seua estructura territorial i social i han enfortit la seua identitat, com a tal Poble, per ser la música una de les arts més arrelades i un dels trets essencials de la idiosincràsia d’esta Comunitat.

Constituïxen l’objectiu de la FSMCV, la promoció i el desenrotllament de les Societats Musicals, en tots els seus vessants, impulsant el seu creixement, diversificació i millora, tant en la seua labor pedagògica musical com en la seua activitat sociocultural, prestant una especial atenció al creixement i normalització de les seues escoles de música, a la formació musical dels jóvens i a la seua educació integral, al perfeccionament del model de gestió dels seus associats i a la progressiva formació dels seus directius en tasques de gestió

L’estructura directiva de la FSMCV està formada per un voluntariat triat, des de la seua fundació en 1968, de forma democràtica per les entitats associades. Així mateix, i des del seu inici, la FSMCV s’ha estructurat com una organització unitària de totes les terres de la nostra Comunitat i, per tant, precursora de l’actual Autonomia, i la estructura provincial i comarcal de les quals, democràticament triada, s’articula de manera que la comunicació puga fluir d’una forma bidireccional, lliure i continuada, des de la Junta Directiva a tots els associats, a través dels últims avanços en les tecnologies de la comunicació per a agilitzar i optimitzar este procés.

Formen el suport ètic d’esta entitat un conjunt de valors fonamentals que estan en la base dels diferents àmbits i nivells d’actuació de la FSMCV. Els valors democràtics i d’independència política en l’elecció dels seus membres i en les seues relacions amb els grups socials i polítics, la proximitat i la transparència informativa, el foment de la participació i la solidaritat amb els seus associats i un tarannà dialogant, on la pluralitat ideològica i social, la tolerància i l’acostament de postures marquen la tònica fonamental de les relacions internes i amb el seu entorn pròxim.

La nostra filosofia d’actuació es basa en la consecució dels màxims nivells de cohesió i unitat entre les entitats associades, de tal forma que ens permeta ser un interlocutor vàlid davant de les Institucions Públiques, singularment Generalitat, Diputacions i Ajuntaments, fomentant en tot moment l’enteniment d’estes amb tots els nivells de la nostra estructura i els nostres associats, la mútua col·laboració i el respecte de la recíproca independència.

Entenem que la dialèctica a mantindre amb les Institucions Públiques i Privades és la col·laboració i la cooperació mútua, basant-se en el plantejament de propostes i projectes sobre les matèries d’interés mutu de caràcter musical, associatiu, social i cultural, que puguen materialitzar-se en programes concrets d’actuació.

Descarregar la Declaració Institucional de la FSMCV. [PDF]