subvenció d'escoles de Música i centres autoritzats

Enllaços subvenció escoles de música 2022

En aquest apartat podràs trobar la informació referent a les subvencions destinades a escoles de música que imparteixen ensenyaments de tipus no formal de música, dependents d’entitats locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

Enllaços subvenció centres autoritzats 2022

En aquest apartat podràs trobar la informació referent a les subvencions destinades a conservatoris o centres autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

Llistat Centres Docents GVA