centre estudis fsmcv

Curs de Introducció al mètode de direcció Cristóbal Soler per al professorat de conjunt instrumental dels centres educatius de les societats musicals de la Comunitat Valenciana

28 i 29 d’octubre i 11 i 12 de novembre de 2023. Modalitat semipresencial.

Inscripció i detalls

Objectiu

 • A través d’aquest curs aprofundirem i assessorarem en com preparar la interpretació musical d’un concert, una audició o una altra activitat acadèmica. S’adaptarà a les característiques personals i psicològiques de l’alumnat, sent un mètode basat en una flexibilitat rica i variada.

Continguts

 • Formació holística (Cos, ment, cor i ànima).
 • Caleidoscopi de diverses escoles de direcció (S. Celebidache, F. Ferrara, H. Swarovski, J. Carewe, M. Rudolf, N. Panula… ).
 • Tècnica Alexander aplicada a la tècnica de direcció.
 • Millora de la memòria emotiva, la concentració i la focalització.
 • Mindfulness en la direcció musical.
 • Visualització, imaginació i creativitat de les idees musicals.
 • Psicologia del lideratge.
 • L’escolta conscient i analítica.
 • Tècniques i protocol d’assaig.
 • La comunicació no verbal, la gestualitat emotiva-anímica.
 • Tècniques d’estudi eficaç per a la interpretació d’una partitura.

Ponents:

 • Cristóbal Soler

Dades de la jornada

 • Duració: 30 h.
 • Nombre de places: 30 places
 • Adreçat principalment a: Professorat de conjunt instrumental de les escoles de música i dels centres autoritzats de les Societats Musicals Federades a la FSMCV
 • Si sobren places, també s’admetran directors/es d’orquestres o bandes de societats musicales federades interesats/es en aquesta formació
 • Lloc i horari de realització: Alquería Juliá – Casa de la Música. C/ Democràcia, núm. 62, 46018, València
 • Els dissabtes de 10,00 h-14,00 h / 15,00 h – 19,00 h i els diumenges de 10,00 h a 14,00 h
 • 6 hores de classes a distància
 • Calendari de realització: 28 i 29 d’octubre de 2023. 11 i 12 de novembre de 2023.

Condicions generals:

 • Amb posterioritat al mateix es farà lliurament de diploma acreditatiu.
 • A més, els assistents al curs que siguen professors de centres autoritzats, conservatoris, escoles de música i centres d’ensenyament primari o secundari de la Comunitat Valenciana, o graduats que estiguen inscrits en alguna de les borses de treball de la Conselleria d’Educació, obtindran una certificació emesa per la Conselleria d’Educació.
 • Les places es concediran per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds en la FSMCV.
 • La no assistència, com a mínim, al 85% de les hores presencials del curs no donaràn dret al l’obtenció de les certificacions corresponents .

Termini per a la presentació de sol·licituds:

 • 16/10/2023 – 23:59 h

Forma de pagament:

 • El curs té un cost de 30 euros en concepte de matrícula, material i emissió de certificat.
 • Una vegada finalitzat el termini d’inscripció es comunicarà als sol·licitants si han sigut admesos o no.
 • Els participants seleccionats tindran un termini de 3 dies des de la comunicació, per a la realització de la transferència bancària en el número de compte que la FSMCV li comunicarà i per a l’enviament de còpia del resguard bancari a través del correu electrònic centredestudis@fsmcv.org

Organitza:

 • Centre d’Estudis de la FSMCV

The event is finished.

Data

28 Oct 2023 - 12 Nov 2023
Expired!

Hora

All Day

Lloc

Alqueria Julià
C/ Democràcia 62, València