Bé d'Interés Cultural / Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immateria

En aquest apartat podràs trobar tota la informació referent a la declaració de les societats musicals com a Bé d’Interés Cultural i de Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial

DECLARACIÓ: BÉ D'INTERÉS CULTURAL

DECLARACIÓ: MANIFESTACIÓ REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL

COM DONAR-LI VISIBILITAT? - SEGELL QUALITAT

Davant empreses, ajuntaments i entitats de tota mena deuríem ja passar a definir-nos com “Societat Musical……, declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial pel Decret 68/2018 de 25 de maig, i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial pel Reial decret 229/2021 de 30 de març” podent utilitzar-ho per tant com segell de qualitat individual.
 • Incloure els logos i l’esment de Bé d’Interés Cultural i de Manifestació Representativa en:
  • L’escut de la societat musical.
  • Les fulles institucionals o corporatives.
  • Els cartells i programes de mà dels concerts.
  • Les presentacions que realitze la societat musical.
  • Els roll-ups i altre material publicitari de la societat musical.
 • Incloure una placa o quadre en l’entrada del local de la societat musical en el qual quede ben indicat “Societat Musical……, declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial pel Decret 68/2018 de 25 de maig, i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial pel Reial decret 229/2021 de 30 de març”