Search
Close this search box.

Denominació Social del prestador: FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Domicili Social: Carrer Sorní, 22-1ª 46004 – València

CIF: G-46.152.120

Telèfon: 96 353 19 43

e-mail: fsmcv@fsmcv.org

Inscrita en el Registre d’Associacions amb número F-3 en la Secció 2ª.

Nom de domini: www.fsmcv.org

Objecte

La FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, d’ara endavant FSMCV, és el prestador sent responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra aplicable.

La FSMCV es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparèixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Responsabilitat

La FSMCV s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié al mateix.

Des del lloc web del client és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web a través d’enllaços o hipervincles. Atès que la FSMCV no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquesta no assumeix cap tipus de responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. En tot cas, la FSMCV manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

La FSMCV no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant açò i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau, bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifique de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant açò, la FSMCV no descarta la possibilitat que existisquen certs errors de programació, caigudes de servidors, errors en les línies de comunicació o que esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web, declinant així tal responsabilitat.

Protecció de dades personals

La FSMCV informa els usuaris del lloc web sobre la seua política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguen ser recaptats per la navegació o emplenament de formularis a través del seu lloc web. En aquest sentit, la FSMCV garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

a) Recollida, finalitat i tractament de dades.

De conformitat amb el que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades Europeu, informem que la finalitat del tractament de les dades que aportacions és la de poder contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seua petició o consulta i fer un seguiment posterior. Les dades seran tractades sobre la base jurídica del servei prestat. Pot retirar-se aquest consentiment en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El fet de facilitar les dades és voluntari, encara que, en cas de no fer-ho, no es podrà respondre a la sol·licitud, consulta o reclamació. Per tant, la comunicació de les seues dades personals a aquest efecte és un requisit necessari perquè puguem atendre les peticions formulades per aquesta via.

Les dades seran conservades durant el temps necessari per a donar resposta a la seua sol·licitud, petició, consulta o reclamació i donar aquesta per definitivament tancada. Posteriorment, seran conservats a manera d’històric de comunicacions, llevat que vosté sol·licite la seua supressió. S’informa que FSMCV, és en tot cas, la responsable del tractament.

En tot cas, i sent que en els diferents llocs del web es poden recaptar les dades per a altres finalitats, informem que les mateixes estan detallades en els apartats corresponents.

b) Comunicació d’informació a tercers.

Les seues dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals la Federació està subjecta per la seua activitat.

Proveïdors que requerisquen accedir a les seues dades per a la prestació de serveis que la Federació haja contractat a aquests proveïdors, i amb els quals la Federació té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per a protegir la seua privacitat.

En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan la FSMCV dispose del consentiment exprés de l’usuari.

c) Drets dels usuaris.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o en el seu cas, la portabilitat de les dades mitjançant sol·licitud dirigida al Responsable del Tractament, aportant còpia del seu document d’identitat a l’adreça de correu electrònic fsmcv@fsmcv.org, especificant el dret que desitja exercitar.

Així mateix, s’informa que per a una major garantia en el compliment de la Protecció de dades, ha sigut designat un Delegat en Protecció de Dades (contacte: dpd@aequus.es). Front a qualsevol vulneració de drets, pot presentar-se una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, vosté autoritza l’ús de les citades dades per a rebre de la Federació, per qualsevol mitjà, informació promocional sobre els productes i serveis relacionats amb la música.

Si es faciliten dades de tercers, qui ho faça assumeix la responsabilitat d’informar-los prèviament del que es preveu en l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.

L’usuari és responsable que la informació que proporcione a través d’aquest Web siga certa. A aquest efecte, respon de la veracitat de totes les dades que comunique i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que responga a la seua situació real. L’usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcione i dels perjudicis que això cause a l’empresa o a tercers.

La Federació garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguen facilitades. A tal fi, t implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa que són necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d’acord amb el que s’estableix en la normativa aplicable.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de la FSMCV o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual anaren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de la FSMCV. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part la FSMCV serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que pogueren aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: fsmcv@fsmcv.org.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València.

POLÍTICA SOBRE COOKIES

Cookies

Utilitzem cookies per a facilitar l’ús de la nostra pàgina web. Les cookies són xicotets fitxers d’informació que ens permeten comparar i entendre com els nostres usuaris naveguen a través de la nostra pàgina web, i d’aquesta manera poder millorar conseqüentment el procés de navegació.

Les cookies que utilitzem no emmagatzemen cap dada personal, ni cap tipus d’informació que puga identificar-li. En cas de no voler rebre cookies, per favor configure el seu navegador d’Internet perquè les esborre del disc dur del seu ordinador, les bloquege o li avise en cas d’instal·lació de les mateixes. Per a continuar sense canvis en la configuració de les cookies, simplement continue en la pàgina web. Pot obtenir més informació sobre les cookies i el seu ús en www.aboutcookies.org

Les Cookies que utilitzem en aquesta web:

Cookies tècniques

Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existisquen com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de videos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de Navegació

Aquestes cookies arrepleguen informació sobre l’ús que les visites fan de la web, per exemple pàgines vistes, errors de càrrega… que ens permeten analitzar la forma en què els usuaris utilitzen la nostra web, amb la finalitat de millorar-la i ajustar-la a les preferències dels nostres visitants. És informació genèrica i anònima, on no s’inclouen dades personals, ni s’arreplega informació que identifique als visitants; sent l’objectiu últim millorar el funcionament de la web. En visitar la nostra pàgina web, accepta la instal·lació d’aquestes cookies en el seu dispositiu.

Per a l’anàlisi estadística de la utilització de la nostra web pels seus usuaris, utilitzem principalment l’eina Google Analytics proveïda per Google, Inc., companyia de dret nord-americà. Per a més informació sobre el funcionament de l’eina Google Analytics, els usuaris poden consultar la política de privadesa elaborada per Google disponible en el següent enllaç: http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

Cookies de xarxes socials

Algunes cookies són ateses per un servei extern quan s’utilitza una pàgina del nostre lloc, conegut com cookies ‘tercers’. Per exemple, en una sèrie de pàgines que utilitzem “plug ins” o mitjans incorporats com per exemple videos de YouTube. Aquestes cookies són específiques del domini del lloc de tercers – les dades emmagatzemades en ells es poden veure i gestionats pel tercer, no per nosaltres.

Encara que podem controlar si utilitzem els serveis de tercers dins dels nostres llocs web no tenim control sobre aquestes cookies. No sempre és possible identificar amb precisió la informació emmagatzemada en cada cookie.

Aquestes cookies li permeten subscriure’s a FSMCV en els canals de xarxes socials a través de Facebook. Estas cookies rastrean la eficacia de registro mediante el registro de cómo el usuario llegó a Facebook y se establecen cuando el navegador o bien no es un usuario de Facebook o no ha iniciado sesión en Facebook

Nom de la CookieFinalitat de la Cookie
_utma_utmb_utmc_utmt_utmzCookies generades des del domini amb l’eina Google Analytics per a conèixer les estadístiques.
Datrx-srcwdreg_fb_gatereg_fb_refreg_ext_refAquestes cookies són utilitzades per Facebook per a emmagatzemar informació d’identificació de l’usuari de Facebook necessària per a compartir informació en aquesta xarxa social.

L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquesta web, el tractament de la informació recaptada en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de tals dades o informació rebutjant l’ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de Cookies en el seu navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats del Website.

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:

Com administrar les cookies en els ordinadors

Si vol permetre l’ús de cookies del nostre site, per favor seguisca les següents instruccions.

Google Chrome

 1. En obrir el navegador, punxe “eines” en la part superior i seleccione la pestanya de “opcions”.
 2. Dins d’opcions, punxe “privadesa”.
 3. Marque “permetre l’administració de cookies”.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

 1. En obrir el navegador, punxe “eines” en la part superior i seleccione la pestanya de “opcions”.
 2. Revise la pestanya de “Privadesa” assegurant-te que està configurada amb un nivell de seguretat mitjà o inferior.
 3. Si la configuració d’Internet no és mitjana s’estaran bloquejant les cookies.

Mozilla Firefox

 1. En obrir el navegador, punxe “eines” en la part superior i seleccione la pestanya de “opcions”.
 2. Seleccione la icona de Privadesa.
 3. Punxe en cookies, i marque: “permetre la instal·lació de cookies”.

Safari

 1. En obrir el navegador, punxe “eines” en la part superior i seleccione la pestanya de “opcions”.
 2. Punxe en la pestanya de “Seguretat” i revise si l’opció “Bloquejar l’accés de cookies de tercers” està marcada o no.
 3. Punxe a “guardar”.

La instal·lació de cookies en Mac

Si té un Mac i vol permetre l’accés de les nostres cookies en el seu ordinador, per favor seguisca les següents instruccions:

Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX

 1. Entre en “Explorer” i seleccione “Preferències” en la barra de navegació.
 2. Faça scroll cap avall fins que vega “Cookies” just sota arxius rebuts.
 3. Marque “No tornar a preguntar”.

Safari en OSX

 1. Entre en Safari i seleccione “Preferències” en la barra de navegació.
 2. Punxe en la pestanya de “Seguretat” i marque l’opció “acceptar cookies”.
 3. Seleccione l’opció: “Només des del site actual en què estic navegant”.

Mozilla i Netscape en OSX

 1. Entre en “Mozilla” o “Netscape” i en la part superior del seu navegador, marque l’opció de “Preferències”.
 2. Faça scroll cap avall fins que vega “Cookies” just sota “Privadesa i Seguretat”.
 3. Marque l’opció “Permetre l’accés de cookies només des del site actual”.

Opera

 1. Entre en “Opera” i seleccione “Menú” i “Ajustos” en la barra de navegació.
 2. Seleccione “Preferències” i punxe en la pestanya de “Avançat”.
 3. Marque l’opció “Acceptar cookies”.

INFORMACIÓ ADDICIONAL – PROTECCIÓ DE DADES PER A LES PERSONES ESPECIALMENT RELACIONADES AMB LA FSMCV

 1. RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les seues dades? Identitat: la FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, (d’ara en avant la FSMCV).

CIF G46152120

Dir. postal: carrer Sorní, 22-1ª 46004 València

Telèfon: 963531943

Correu electrònic: fsmcv@fsmcv.org

S’informa que per a una major garantia en el compliment de la Protecció de dades, ha sigut designat un Delegat en Protecció de Dades (contacte: dpd@aequus.es).

 1. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals? En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem que en la FSMCV tractem les dades que ens facilita per a les següents finalitats:

 1. La gestió integral de la seua sol·licitud d’alta en la FSMCV.
 2. Realitzar una correcta gestió de la relació contractual i administrativa.
 3. Atendre les seues consultes i sol·licituds.
 4. Gestionar la seua sol·licitud d’ocupació, així com en el seu cas la “Borsa d’Ocupació”.
 5. Promoure, fomentar, difondre i donar a conéixer els seus treballs en l’àmbit musical a través de “Músics pel Món”.
 6. Gestionar adequadament els projectes solidaris relacionats amb la música.
 7. Organitzar i gestionar la impartició de cursos de formació en l’àmbit musical.
 8. Passar el control de plantilles dels certàmens en els quals col·labora la FSMCV.
 9. Mantindre’t informat dels esdeveniments musicals organitzats per la FSMCV o relacionats amb l’àmbit musical.
 10. L’Organització d’esdeveniments.

Recordem que el tractament amb les finalitats descrites és necessari per a la satisfacció dels interessos legítims perseguits per la FSMCV, i en cas que hages consentit, per a les finalitats descrites en els consentiments addicionals.

 1. TIPOLOGIA DE DADES QUE ES TRACTEN

En el marco de la actividad de la FSMCV y siempre condicionado a las finalidades consentidas, trataremos las siguientes categorías de datos:

– Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, telèfon o correu electrònic.

– Dades de preferències i aficions, si els haguera facilitat.

– Dades d’identificació de les seues preferències musicals, si els haguera facilitat.

– Imatges preses en les diferents activitats organitzades per la FSMCV.

La Federació només tracta les seues dades de caràcter personal si és major d’edat. En cas de ser menor d’edat precisem l’autorització del pare, mare o representant legal. No obstant això, si és menor d’edat, però major de 14 anys i d’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, s’autoritza al fet que els seus representants legals puguen accedir i per tant cedir-los les dades aportades a la FSMCV.

 1. TERMINI O CRITERI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Per quant temps conservarem les seues dades?

Les seues dades seran conservades mentre siguen necessàries per a la prestació dels serveis, o en el seu cas, mentre dure la relació entre les parts, i en qualsevol cas mentre no sol·licite la seua supressió, així com el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguen d’acord amb cada tipologia de dades. Per al cas que es donara de baixa en la FSMCV o en la societat musical de la qual forma part, i sent que, si es va donar d’alta de nou en una d’elles, durant el termini de 9 mesos la primera vegada i de dos anys per a la segona i successives, no podrà concórrer en un certamen, la FSMCV podrà conservar i tractar les seues dades per a donar compliment a l’indicat.

 1. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

El tractament de les dades personals relacionat amb el manteniment de la seua relació amb la FSMCV està legitimat en resultar necessari per a donar compliment a les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació. El tractament de les dades personals vinculades a aquestes finalitats és estrictament necessari per a donar compliment a les esmentades obligacions legals.

El tractament de les seues dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de la FSMCV, respon a un interés legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent, no obstant això, pot retirar aquest consentiment enviant un correu electrònic a fsmcv@fsmcv.org. Pot ser que algun dels tractaments estiga basat en el seu consentiment, per al que deurà en el seu cas, haver-lo atorgat.

 1. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Amb caràcter general no se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

No obstant això, les seus dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que s’expliquen i en tot cas per ser necessàries aquestes comunicacions per a les finalitats derivades de la relació entre les parts:

Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals la FSMCV està subjecta per la seua activitat i en concret a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, per a l’emissió en el seu cas de documents relacionats amb les prestacions de serveis als federats/usuaris.

Proveïdors que requerisquen accedir a les seues dades per a la prestació de serveis que la FSMCV haja contractat a aquests proveïdors, i amb els quals l’entitat té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per a protegir la seua privacitat.

A les societats musicals federades, a l’efecte de poder gestionar adequadament la “Borsa d’Ocupació” per al cas que s’haja subscrit.

Per al supòsit que s’haguera subscrit/apuntat al servei “Músics pel Món”, els seus projectes musicals podran ser publicats, tant en la pàgina web de la FSMCV com a través de les xarxes socials i això sempre amb caràcter gratuït.

Per al supòsit que s’haguera subscrit a “Projectes Solidaris”, les seues dades seran facilitades a les empreses que desenvolupen els projectes solidaris i així aquesta empresa puga posar-se en contacte amb vosté i poder desenvolupar-se adequadament el projecte.

Així mateix, ha de tindre en compte que en el desenvolupament dels serveis prestats per la FSMCV les seues dades es podran cedir a la Confederació Espanyola de Societats Musicals i a altres entitats similars, d’àmbit nacional i internacional, amb la finalitat d’organitzar certàmens, actes musicals i cursos, i que així mateix apareixen relacionades les entitats en la web de la Federació http://www.fsmcv.org/.

Per al cas que fóra necessari, a conseqüència de la participació en algun esdeveniment contractar una assegurança de viatges, accident i/o producte similar, les seues dades seran cedides a la Companyia d’Assegurances amb la finalitat citada.

Considerem d’interés informar-lo que a conseqüència de l’activitat desenvolupada per la FSMCV i que es basa fonamentalment en l’organització d’esdeveniments musicals, això comporta necessàriament que es prenguen imatges d’aquests esdeveniments. Per això ha de tindre en compte que l’alta en la FSMCV comporta necessàriament la seua autorització al fet que la seua imatge resulte tractada i siga objecte de publicació en mitjans de comunicació i revistes de divulgació cultural, així com en el seu cas, en les xarxes socials de FSMCV i en les informacions que es remeten de les seues pròpies activitats. Així mateix, i pels mateixos motius exposats, les seues dades de nom i cognoms necessàriament apareixeran publicades en els fullets, taulons d’anunci que s’elaboren per a la celebració de certàmens o altres esdeveniments.

Recordem que des de FSMCV no es realitzen transferències internacionals de dades.

 1. DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Té dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concernisquen, o no.

Així mateix, té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, podrà oposar-te al tractament de les seues dades.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Podrà exercir aquests drets mitjançant petició escrita dirigida enviant un correu electrònic a fsmcv@fsmcv.org, adjuntant una còpia del seu DNI o un altre document que acredite la seua identitat, i indicant clarament el dret que vol exercir.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seues dades personals.

 1. PROCEDÈNCIA

Com hem obtingut les seues dades? Per part de la societat musical federada a la qual pertany.

Li recordem que en cas que ens proporcione dades relatives a una altra persona física deurà, amb caràcter previ a la seua inclusió, informar-la dels extrems continguts en la present clàusula.