Àrea de pares

Participa com a pare o mare en les nostres Escoles de Música!

Com a pares, què podem fer?

Aprofita tot el que t'oferim! Juga i investiga a casa!

Com a pares i mares podem participar activament en les escoles de música, col·laborar en la formació musical dels nostres fills i contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyança. Per a fer-ho, és necessari formar una associació de pares i mares, un AMPA de l’escola de música.

La creació d’esta, permetrà una interlocució mes clara i directa amb la Societat Musical i la direcció del centre de música.

A més, es podrà promoure la formació d’un consell escolar i participar d’esta manera, en la presa de decisions del centre, promoure activitats conjuntes, pares i fills, en l’escola de música i opinar sobre el funcionament quotidià

Zona de jocs

Cantus

Manuel Pérez Gil, Jesús Tejada, Remigi Morant, Alejandro Pérez

Ritmovisto

Manuel Pérez Gil

Dudoteca

Manuel Pérez Gil

Puzzles

Manuel Pérez Gil

Emolab

Manuel Pérez Gil

escola bressol 2009 274 768x512 1

Notícies interessants per als pares

/* Chatbot Tidio */