Search
Close this search box.

Jornada Taller sobre «Articulación de las relaciones entre los Ayuntamientos y las Bandas de Música de la localidad»

En el día de hoy, 23 de octubre, en la Sala SGAE, se ha celebrado una jornada en la que se han abordado los puntos fundamentales de la actual problemática creada por la nueva normativa derivada de la ley de contratación del sector público.

Continuando con  la estrecha colaboración iniciada entre la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) y el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) de Valencia en la jornada se han buscado los adecuados criterios de aplicación de la nueva Ley de contratos del sector público que se adapten a la realidad de las contrataciones entre Ayuntamientos y Sociedades Musicales de la Comunitat

En la jornada han intervenido tanto técnicos de la FSMCV como secretarios e interventores de la Administración Local, para finalizar con una mesa redonda con todos los intervinientes. El acto ha contado con la presencia de Daniela González, presidenta de FSMCV junto a la Presidenta de COSITAL, Vanesa Felip.

Amb la Llei de Contractes del Sector Públic actual s’han tancat diverses possibilitats i vies de convenis i contractes entre les Societats Musicals i els Ajuntaments de les seues respectives localitats.

Legalment, a través d’un conveni únicament es pot incorporar subvencions o ajudes que dona l’Ajuntament a la Societat Musical per la realització de determinades activitats susceptibles d’aquestes subvencions (actes d’un aniversari, exposicions, trobades de bandes juvenils o escoles de música, etc.). Tot allò que es correspon amb una actuació musical (cercaviles, processons, concerts, etc.) la Llei prohibeix utilitzar la fórmula del conveni, havent-se d’acollir l’Ajuntament al contracte administratiu, el qual té altres peculiaritats completament diferents del conveni, ja que es tracta d’una contractació administrativa en tota regla, en la qual existeix una prestació de serveis artístic-musicals a canvi d’una contraprestació econòmica.

Amb la legislació anterior, no hi havia cap problema a formalitzar un contracte administratiu menor d’espectacles (sempre que no superara els 15.000€ anuals – amb IVA inclòs) parisques les actuacions de la societat musical en la localitat. Però actualment amb la legislació vigent, en la seua recent reforma, es prohibeix a l’administració utilitzar aquest contracte menor de manera reiterada any rere any si l’adjudicatari (societat musical) i les prestacions musicals contractades coincideixen. Dit la qual cosa, la fórmula més idònia que existeix en aquests moments és la del procediment negociat sense publicitat, el qual pot excedir dels 15.000€ sense cap problema i que fins i tot es pot signar per a una duració màxima de 4 anys.

És en aquest punt (procediment negociat sense publicitat) on l’Ajuntament pot i deu utilitzar la consideració de BIC de la Societat Musical i justificar en l’expedient administratiu el per què es contracta a la societat musical local i no a una altra. La singularitat artística local es converteix així en el punt fonamental per a poder acollir-se l’Ajuntament a aquest procediment negociat.

Posem un exemple, si l’Ajuntament vol contractar a un artista determinat (ex. Alejandro Sanz) no pot traure a concurs aquesta adjudicació perquè aqueix artista és únic (no hi ha més Alejandro Sanz), i a més gaudeix de la singularitat artística a la qual es refereix la Llei. Per això l’Ajuntament ha d’acollir-se tant al BIC com a aquesta singularitat artística local per a justificar la contractació administrativa pel procediment negociat sense publicitat a la vostra Societat Musical.

El que aconsellem en aquest sentit és, per a no haver de realitzar tots els anys l’expedient administratiu el qual és més o menys farragós, el que devem és tractar que el mateix tinga una duració de 4 anys.

Tot l’exposat ho és amb independència de tractar de lluitar per un canvi normatiu tal com es va comentar en la jornada de COSITAL, que facilite més les coses en aquests supòsits de contractació de la societat musical i el seu Ajuntament, i no complicant-lo més com ho fan les últimes reformes legislatives en matèria de contractació pública.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías