Search
Close this search box.

XLIV CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA 2023

EXTRACTE I BASES DEL XLIV CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA 2023

BENEFICIARIS.
Podran participar en el present Certamen una única unitat artística, per anualitat, dependent de les societats musicals federades de la província de Castelló, que complisquen els requisits que s’establisquen en les següents bases i sempre sota la titularitat de la societat musical inscrita en el registre de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

ACTIVITATS O PROGRAMES PREMIATS.
Els premis objecte de la present convocatòria es destinaran en programes o activitats realitzades amb repercussió provincial implicades en el XLIV Certamen Provincial de Bandes.

SOL·LICITUDS: TERMINI, LLOC I DOCUMENTACIÓ.
Els interessats a concórrer en aquest procediment hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (publicat el passat 13 de maig).

PROCEDIMENT. Òrgan instructor. Comissió de valoració/jurat
Es limita el nombre de bandes participants, segons les diferents categories, a:
PRIMERA: 2 bandes
SEGONA: 5 bandes
TERCERA: 5 bandes
QUARTA: 2 bandes

Les audicions es realitzaran els dies 1 i 2 de juliol de 2023 en horari a determinar, les dues a l’Auditori i Palacio de Congressos de Castelló.

La prova consistirà en la interpretació per cada banda, de dues obres, una de lliure elecció i una altra obligada.
Prèviament al concurs oficial cada banda interpretarà un pasdoble no puntuable d’un compositor de la província de Castelló, la duració de la qual es limita a un màxim de 7 minuts.

L’obra de lliure elecció tindrà una duració mínima i màxima , que serà la següent:
Primera secció : Mínim 16 minuts i màxim 24 minuts.
Segona secció : Mínim 12 minuts i màxim 20 minutos.
Tercera secció: Mínim 8 minuts i màxim 16 minuts.
Quarta secció: Mínim 6 minuts i màxim 14 minuts.

PREMIS.
S’atorgaran a totes les bandes concursants les següents quantitats en concepte de participació:
En la 1a secció: 4.500,00 €
En la 2a secció: 4.000,00 €
En la 3a secció: 3.500,00 €
En la 4a secció: 2.500,00 €
S’ atorgarà en concepte de premi a cadascuna de les bandes que aconseguisquen l’esment d’honor de:

  • 1a secció, la quantitat de 2.100 €.
  • 2a secció, la quantitat de 2.100 €.
  • 3a secció, la quantitat de 2.100 €.
  • 4a secció, la quantitat de 2.100 €.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías