Search
Close this search box.

Convocatòria de subvencions per al foment del valencià en l’àmbit social, 2023

Sol·licitud, terminis i tramitació

La sol·licitud de participació és telemàtica. La introducció de dades en l’aplicació haurà de realitzar-se d’acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d’ajuda que està disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvencions o https://a,
sede.gva.es.

Per a fer la formalització efectiva de la sol·licitud, caldrà presentar-la degudament emplenada i signada electrònicament.

No es pot presentar més d’una sol·licitud per modalitat. Si s’opta a més d’una modalitat, s’hauran de presentar tantes sol·licituds com nombre de modalitats a les quals s’opte.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Adjuntem publicacions: DOGV-Resolució Foment valencià DOGV-Extracte Res. Foment valencià

Compartir:

Últimas noticias

Categorías