Search
Close this search box.

Convocatòria per a projectes del Patrimoni Cultural Immaterial corresponents a l’any 2024

Finalitat

Les ajudes es convoquen amb els següents fins:
a. Afavorir la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya, especialment aquell que es trobe en situació de perill o vulnerabilitat.
b. Contribuir a la protecció i salvaguarda dels béns culturals immaterials declarats per la normativa de Patrimoni Cultural d’Espanya.
c. Impulsar la transmissió, difusió i coneixement del Patrimoni Cultural Immaterial.
d. Donar suport a projectes que servisquen de marc d’actuació a un conjunt de béns, o que plantegen solucions que contribuïsquen a millorar la sostenibilitat i les capacitats de gestió del Patrimoni Cultural Immaterial a nivell general.
e. Donar suport a aquells projectes que ajuden a fomentar la funció social del Patrimoni Cultural Immaterial.

Les actuacions que són susceptibles de rebre ajudes objecte de la present convocatòria són, d’acord amb les finalitats anteriorment enunciades, les següents:
a. Activitats d’investigació i documentació de les manifestacions culturals immaterials.
b. Estudis sobre els àmbits de desenvolupament del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya.
c. Elaboració de plans de gestió i salvaguarda de béns culturals immaterials d’acord amb els criteris establits en el Pla Nacional de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.
d. Activitats o projectes que potencien la transmissió per a afavorir la perpetuació i el coneixement del Patrimoni Cultural Immaterial.

e. Organització d’exposicions, trobades, seminaris i congressos sobre Patrimoni Cultural Immaterial.
f. Preparació de publicacions per a la divulgació i transmissió del Patrimoni Cultural Immaterial.
g. Qualsevol altra activitat que contribuïsca a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.

Presentació de sol·licituds:

Tant les sol·licituds com la resta de documentació, d’acord amb la normativa vigent, hauran de presentar-se en castellà i hauran de dirigir-se a la Direcció General de Patrimoni Cultural i Belles arts del Ministeri de Cultura.

La sol·licitud haurà d’estar firmada pel representant legal de l’entitat, que acreditarà la seua representació per qualsevol mig vàlid en dret. Haurà de presentar-se per mitjans electrònics, d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, que obliga les persones jurídiques a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.
La firma de la sol·licitud aconseguix també a les declaracions responsables conteses en la pròpia sol·licitud.
Les sol·licituds hauran de presentar-se a través de la seu electrònica del Ministeri de Cultura
https://cultura.sede.gob.es.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de juny de 2024.

Adjuntem convocatòria: Salvaguarda Patrimoni Cultural Inmaterial

Compartir:

Últimas noticias

Categorías