Search
Close this search box.

CONVOCATÒRIA VI CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA FESTERA DE MUTXAMEL

EDICTE + BASES + DOCUMENTS ADJUNTS

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Celebració del VI Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel per a l’anualitat 2023.

IMPORT DELS PREMIS A ATORGAR
S’estableixen tres premis:
Obra guanyadora: un premi de 2.000.- €, que no podrà ser compartit i estarà subjecte a la retenció que establisca la normativa fiscal aplicable.
1r esment especial: un premi de 250.- €, que no podrà ser compartit i estarà subjecte a la retenció que establisca la normativa fiscal aplicable.
2n esment especial: un premi de 250.- €, que no podrà ser compartit i estarà subjecte a la retenció que establisca la normativa fiscal aplicable.

REQUISITS QUE HAURAN DE COMPLIR ELS PARTICIPANTS

Podran prendre part en aquest Concurs totes aquelles persones que ho desitgen, cada participant pot presentar al concurs una sola obra, sempre que complisquen els següents requisits:
− Ser una marxa cristiana.
− Ser original de l’autor que la presenta, no podent ser còpia ni modificació total o parcial de cap altra obra pròpia o aliena
− Ser inèdites.
− No haver sigut interpretades amb anterioritat a la fallada del concurs.

FORMA, TERMINI I LLOC PER A la PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
La inscripció (que ha d’anar fora del sobre tancat) per a participar en la convocatòria haurà de dirigir-se a la Casa de Cultura de l’Ajuntament de Mutxamel, situada en la C/ Passeig de la Festa s/n de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h i de 17:00h a 22:00h, 03110- Mutxamel, Alacant o en la forma i llocs indicats en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 26 de maig de 2023.
Per a facilitar la inscripció al Concurs es publicarà la convocatòria juntament amb el model d’inscripció i la fitxa d’alta a tercers en la web de l’ajuntament.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías