Search
Close this search box.

La Conselleria d’Educació convoca subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical per a 2023

La Generalitat està fortament compromesa amb la conservació, protecció i promoció del patrimoni cultural valencià i, conseqüentment, amb el foment de totes les activitats conduents a fer present el valencià en l’àmbit de la creació artística. La importància que les activitats artístiques relacionades amb l’àmbit musical tenen en la societat actual aconsellen desenvolupar accions específiques de promoció de l’ús del valencià per a assegurar una adequada presència social. És per això que considera convenient convocar subvencions que ajuden el sector musical.

Amb aquesta finalitat, la Generalitat ha previst, en els pressupostos de 2023, una línia pressupostària destinada a la producció i realització d’activitats musicals per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical.

Beneficiaris

Podran optar a les ajudes les persones físiques i jurídiques privades que realitzen activitats de creació, producció i de difusió d’activitats musicals que fomenten el multilingüisme i especialment les activitats realitzades en valencià, segons les condicions que s’estableixen en les bases de la convocatòria.

Terminis i presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La sol·licitud de participació és telemàtica. La introducció de
dades en l’aplicació haurà de fer-se d’acord amb els models i
les instruccions que es disposen en el manual d’ajuda que estarà
disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport ceice.gva.es/web/dgplgm/subvencions o sede.gva.es.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió és de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució.

Modalitats

Modalitat A: festivals.
Modalitat B: concerts.
Modalitat C: grabació de música en qualsevol format

Documentació

Convocatòria subvencions multilingüisme 2023

Extracte subvencions multilingüisme 2023

Compartir:

Últimas noticias

Categorías