Search
Close this search box.

L’Ajuntament d’Algemesí convoca subvencions a activitats culturals

Es publica l’Anunci de l’Ajuntament d’Algemesí sobre extracte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 de març de 2022, pel qual es convoquen ajudes a les entitats i associacions culturals locals que participen en activitats culturals l’any 2022.

L’objecte i finalitat d’aquestes bases és regular les ajudes que ha de concedir aquest Ajuntament, durant l’any 2022, per a finançar l’execució de projectes o realització d’activitats culturals, desenvolupades per associacions locals que tinguen per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interés social o de promoció d’una finalitat pública.

Termini i forma de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds de subvenció, així com els documents que incloga, es presentaran al registre general de l’ajuntament, en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà en la publicació de la convocatòria en el tauler d’edictes de la Corporació. Més informació en: www.algemesí.es.

Documentació pública de la convocatòria.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías