Search
Close this search box.

L’Ajuntament de Carlet convoca el XXIV Concurs de Piano de la Ciutat de Carlet

Després de la interrupció obligada per motius de la Covid-19 i després de vint-i-tres edicions realitzades, es convoca el XXIV Concurs Nacional de Piano “Ciutat de Carlet” 2022, en el qual podran participar joves pianistes espanyols o residents a Espanya fins a 23 anys d’edat.

És objecte d’aquest concurs potenciar i motivar l’activitat artística dels estudiants d’ensenyaments elementals, professionals i superiors de piano.

Podran participar joves pianistes espanyols o residents a Espanya condicionats en els cursos que a continuació es detallen:

  • Categoria A: Alumnes matriculats en 3r o 4t d’Ensenyaments Superiors en el curs 2021-2022. Serà requisit imprescindible no tindre complits els 24 anys el dia de la prova.
  • Categoria B: Alumnes matriculats en 1r o 2n d’Ensenyaments Superiors en el curs 2021-2022. Serà requisit imprescindible no tindre complits els 22 anys el dia de la prova.
  • Categoria C: Alumnes matriculats en 5é o 6é d’Ensenyaments Professionals en el curs 2021-2022. Serà requisit imprescindible no tindre complits els 20 anys el dia de la prova.
  • Categoria D: Alumnes matriculats en 3r o 4t d’Ensenyaments Professionals en el curs 2021-2022. Serà requisit imprescindible no tindre complits els 18 anys el dia de la prova.
  • Categoria E: Alumnes matriculats en 1r o 2n d’Ensenyaments Professionals en el curs 2021-2022. Serà requisit imprescindible no tindre complits els 16 anys el dia de la prova.
  • Categoria F: Alumnes matriculats en 1r, 2n, 3r o 4t d’Ensenyaments Elementals en el curs 2021- 2022. Serà requisit imprescindible no tindre complits els 14 anys el dia de la prova.

Les persones menors que desitgen participar hauran de comptar amb el consentiment del seu pare, mare o tutor legal.

Inscripcions:

Per a participar al concurs cal presentar una instància específica que es podrà descarregar a www.carlet.es des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província, fins al 31 de Maig de 2022.

Publicació Oficial en el Butlletí de la Provincia de València

Compartir:

Últimas noticias

Categorías