Search
Close this search box.

Oberta la convocatòria d’ajudes per a l’acció i la promoció per a l’any 2024

Finalitat

La present orde establix les bases reguladores de les subvencions que concedisquen, en règim de concurrència competitiva, el Ministeri de Cultura i els seus organismes públics, amb càrrec als crèdits dels seus pressupostos, que tinguen per objecte activitats d’interés cultural dins de l’àmbit de competències del Departament.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris les persones jurídiques sense ànim de lucre de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, que tinguen la seua residència fiscal a Espanya i es troben legalment constituïdes a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és del 24 d’abril fins al 17 de maig de 2024.

La Seu Electrònica estarà disponible en la web del Ministeri de Cultura partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOE i fins a les 24 hores de l’últim dia de presentació: https://www.cultura.gob.es/cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/accion-promocion-cultural.html

Adjuntem bases i extracte: Bases ajudes promoció cultural i Extracte ajudes promoció cultural

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías