Publicació de la Resolució de la concessió i desestimació de la subvenció “Excel·lent, Música de Banda 2021”

La Junta de Govern de la Diputació de València, en sessió celebrada el dia 15 de juny de 2021, va aprovar l’Acord de resolució de la convocatòria, per a la concessió i desestimació de subvencions de la Diputació de València a societats musicals «Excel·lent Música de Banda» 2021.

A tenor del que es disposa en la convocatòria de la subvenció es resol concedir les subvencions als destinataris i per les quanties que s’expressen en l’Annex I de la Resolució, autenticat pel Secretari General que s’incorpora a l’expedient, disposar la despesa d’aquestes subvencions conforme a la convocatòria aprovada per Decret número 2957, de 6 d’abril del 2021, i desestimar les sol·licituds dels beneficiaris que consten en l’Annex II, pels motius indicats.

Finalització termini justificació: 2 de novembre de 2021.

Compartir:

Últimas noticias

Feliç Dia del Voluntariat!

Més de 200.000 voluntàries i voluntaris donen vida a les nostres societats musicals. Una passió centenària, una generositat que es

Categorías