Search
Close this search box.

Subvencions destinades a escoles de Música i escoles de Música i Dansa 2020

S’ha publicat la resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions destinades a escoles de Música i escoles de Música i Dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2020.

La documentació justificativa haurà de contindre:

a) La vida laboral del codi de compte de cotització de l’entitat titular del període en el qual el professorat ha sigut contractat.

b) La Liquidació de Cotitzacions i Relació Nominal de Treballadors, antics TC1 i TC2 (de setembre a agost).

c) Memòria anual del curs escolar 2019-2020 que continga els següents apartats: programes d’aprenentatge oferits, dades de matrícula (altes i baixes sobrevingudes al llarg del curs), distribució de grups, horaris, calendari escolar, resultats acadèmics i valoració d’aquests, activitats culturals i formatives realitzades, valoració del curs i pla de millora, organització de l’ensenyament, acció docent, recursos humans i materials, processos d’ensenyament, programa formatiu, vinculació en l’entorn.

El termini de justificació finalitza el pròxim 27 de novembre.

Adjuntem publicació. DOGV- Res. Escoles GVA

Compartir:

Últimas noticias

Categorías